Rijksuniversiteit Groningen

Eenvoudige diagnose van ernstige longziekte mogelijk

De longziekte primaire pulmonale hypertensie (PPH) is een zeldzame levensbedreigende aandoening, waarbij de bloeddruk in de longslagaders is verhoogd. Waardoor dat komt is nog onbekend. De diagnose wordt meestal laat gesteld, omdat de vage en vrij algemene klachten die de patiënten melden, niet meteen als symptomen van die ziekte worden herkend. Longarts Luc Steenhuis deed onderzoek naar het ontstaan van de ziekte en stelde vast dat met behulp van eenvoudig longfunctie onderzoek de diagnose kan worden vebeterd.

Uit een door hem gehouden enquête onder huisartsen blijkt dat patiënten, waarbij achteraf PPH werd vastgesteld, voornamelijk kortademigheid en moeheid als klachten hadden. Gemiddeld zit er bijna twee jaar tussen het eerste bezoek aan de huisarts en de definitieve diagnose PPH. Bijkomende symptomen als pijn op de borst en vochtophoping blijken alarmerend, gezien de korte overlevingsduur bij deze groep van patiënten.

Verminderd inspanningsvermogen

PPH patiënten krijgen na verloop van tijd ook te maken met een verminderd inspanningsvermogen. Dit wordt toegeschreven aan een verminderde hartfunctie. Steenhuis onderzocht wat de rol van de longen hierbij is. De wand tussen de longblaasjes en de haarvaatjes in de longen, de zogeheten alveolocapillaire membraan, blijkt een rol te spelen in de ontwikkeling van PPH. Door een verminderde diffusiecapaciteit van deze membraan is de uitwisseling van zuurstof van de longen naar het bloed gestoord. Dit verklaart mede het afgenomen inspanningsvermogen bij de patiënt. Steenhuis stelt dat de verminderde diffusiecapaciteit over de alveolocapillaire membraan een maat zou kunnen zijn voor de ernst van de aandoening. /ImK

Luc Steenhuis (Assen, 1959) studeerde geneeskunde in Groningen. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek bij de afdeling Longziekten van het Academisch Ziekenhuis Groningen (AZG). Momenteel is Steenhuis longarts in het Martiniziekenhuis Groningen.

Voor meer informatie zie Onderzoek: Eenvoudige diagnose van ernstige longziekte mogelijk

Datum en tijd

woensdag 5 juni 2002, 14.15 uur

Promovendus

L.H. Steenhuis, tel. (050)524 52 45, fax (050)524 59 37, e-mail: l.h.steenhuis@mzh.nl (werk)

Proefschrift

Pulmonary function in primary pulmonary hypertension

Promotor

prof.dr. G.H. Koëter

Faculteit

medische wetenschappen

Plaats

Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Onderzoek

Promotie

Deel: ' Promotie eenvoudige diagnose van ernstige longziekte mogelijk '
Lees ook