Universiteit van Utrecht

13 september 2001, 12:45 uur

Promotie: Beyond energy efficiency. Actors, networks and government intervention in the development of industrial process technologies.

Mw.drs. E.E.M. Luiten, Scheikunde 12:45 uur

Promotor: prof.dr. K. Blok, copromotor: dr.ir. H. van Lente

In haar onderzoek heeft Esther Luiten gekeken naar de effectiviteit van overheidsinterventie als het gaat om het stimuleren van technologieontwikkeling. Ze heeft daarvoor vier uitgebreide casestudies gedaan naar het O&O (Onderzoek en Ontwikkeling) traject van industriële procestechnologieën die energie kunnen besparen. Volgens Luiten is het niet makkelijk om effectief te stimuleren. Technologieontwikkeling voor de industrie is traag en de stappen die worden gemaakt zijn klein. Volgens de promovenda 'lift' energiebesparing mee op de ontwikkeling van technologieën die de productiecapaciteit en de productkwaliteit verbeteren. Overheidsinterventie zou meer succes hebben wanneer de overheid beter op de hoogte is van de netwerken, de kennis en de ervaring van de actoren die technologieën ontwikkelen. Stimuleren begint volgens de promovenda dan ook bij actoren en niet bij technologieën.

Gewijzigd:Tuesday, August 28, 2001 Johan Vlasblom

Deel: ' Promotie effect overheidsinterventie technologieontwikkeling '
Lees ook