Universiteit Maastricht


ginkgo biloba
dementie
26 maart, 14.00 uur (nieuwe aula, Minderbroedersberg 4-6) Promotie ir. M.C.J.M. van Dongen
Efficacy of gingko biloba in dementia and cognitive decline Promotor: prof.dr. P.G. Knipschild.

In dit proefschrift schetst Martien van Dongen de opzet en de resultaten van een interventiestudie naar de effecten van Ginkgo biloba bij oudere mensen met beginnende dementie of ernstige geheugenproblemen. Ginkgo biloba is een geneesmiddel op basis van een gestandaardiseerd extract van de bladeren van de gelijknamige boom. De 214 deelnemers aan het onderzoek - bewoners van bejaardenhuizen in Limburg en Brabant - werden door het lot toegewezen aan behandeling met `ginkgo' dan wel een nep-middel (placebo). Na 24 weken deed de ginkgo-groep het niet beter dan de placebo-groep: niet wat betreft geheugenfunctie, aandacht en concentratie, niet wat betreft een aantal specifieke gedragingen die onder invloed staan van het cognitief functioneren, en ook niet volgens het globale oordeel van het verzorgend personeel in het bejaardenhuis. Deze `negatieve' uitkomst (geen effect van ginkgo) staat in schril contrast met de resultaten van eerdere, buitenlandse onderzoeken.

Deel: ' Promotie Effecten Ginkgo biloba bij dementie '
Lees ook