Bron: Pers en Voorlichting, tel. (024) 361 22 30

Aanmaakdatum: 4 januari 1999

------------------------------------------------------

Promotie dhr. drs. T.P.J. Dormans

op het gebied van de Medische Wetenschappen

vrijdag 22 januari 1999 om 13.30 uur precies

------------------------------------------------------

EFFECTEN VAN HOGE DOSERINGEN FUROSEMIDE ('PLASPILLEN')

Furosemide is een 'plaspil' (diureticum), die veel wordt toegepast in ziektebeelden gekenmerkt door pathologische vochtretentie. In een beperkt aantal patiënten zijn de gebruikelijke doseringen van dit diureticum onvoldoende werkzaam. Hogere doseringen (meer dan 250 mg per dag) blijken dan vaak wel effectief te zijn. Het proefschrift betreft onderzoek naar een drietal aspecten van het gebruik van hoge doseringen furosemide.

Vocht- en zoutuitscheidende (diuretische) effecten: hoge doseringen furosemide blijken effectiever en veiliger te zijn wanneer ze worden toegediend als continue intraveneuze infusie dan toegediend als bolusinjectie. De effectiviteit kan verder worden verhoogd door te combineren met een thiazidediureticum.

Effecten op de bloedvaten (vasculaire effecten): furosemide blijkt geen direct effect te hebben op de arteriële (slagaderlijke) vaatspanning. Wel heeft het een vaatverwijdend effect op de venen (aders). Hierbij lijkt lokale prostaglandineproductie een belangrijke rol te spelen.

Gehoorsverminderende (ototoxische) effecten: deze effecten van diuretica zijn al langer bekend en vormen de belangrijkste reden voor de terughoudendheid in het gebruik van hoge doseringen furosemide. Dit onderzoek laat zien dat een hoge dosering slechts een kortdurend effect op het gehoor heeft (na 1 uur is het gehoorvermogen volledig genormaliseerd). Bovendien kan de gehoorsvermindering vaak worden voorkomen door toediening van furosemide als een continue intraveneuze infusie.


* Plaats: Aula/Congresgebouw, Comeniuslaan 2, Nijmegen
* Titel proefschrift: Diuretic, vascular and ototoxic effects of high-dose furosemide
* Promotor: dhr. prof. dr. P. Smits
* Copromotores: dhr. dr. F.G.M. Russel, dhr. dr. P.G.G. Gerlag
* Woonplaats: Malden

------------------------------------------------------

Deel: ' Promotie Effecten van hoge doseringen plaspillen '
Lees ook