Erasmus Universiteit Rotterdam


01/07/99

Onderzoek naar de effecten van PCB’s en dioxinen op jonge kinderen

Ongeboren kinderen die tijdens de zwangerschap worden blootgesteld aan schadelijke PCB’s hebben een lager geboortegewicht en een lagere groeisnelheid tot drie maanden na de geboorte. Ook de cognitieve ontwikkeling en het gedrag van kinderen op de peuterleeftijd worden negatief beïnvloed door blootstelling aan PCB’s tijdens de zwangerschap. Blootstelling aan PCB’s na de geboorte, via moedermelk, lijkt geen negatieve effecten te hebben op de groei en ontwikkeling van het kind. Dat schrijft Svati Patandin in haar proefschrift ‘Effecten van Achtergrond Blootstelling aan Polychloorbiphenylen en Dioxinen op de Groei en Ontwikkeling van Jonge Kinderen’, waarop zij op 6 januari 1999 promoveert aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

PCBs (polychloorbiphenylen) en dioxinen zijn vetoplosbare en moeilijk afbreekbare stoffen die in ons milieu terecht zijn gekomen. Voor mensen is de belangrijkste bron van blootstelling aan PCB’s de consumptie van melk en melkproducten, vleesproducten en vis. Tijdens de zwangerschap, in een kritische fase van groei en ontwikkeling, wordt de foetus al blootgesteld aan PCB’s en dioxinen. Na de geboorte is borstvoeding de grootste bron van PCB’s en dioxinen voor het zogende kind. In flesvoeding zijn de dierlijke vetten vervangen door plantaardige vetten, waardoor de PCB- en dioxineblootstelling in flesgevoede zuigelingen verwaarloosbaar is.

Blootstelling voor en na de zwangerschap

In 1989 startten het Sophia Kinderziekenhuis/Erasmus Universiteit Rotterdam en de Rijksuniversiteit Groningen een onderzoek naar de effecten van PCB’s en dioxinen op jonge kinderen, gevolgd door een vervolgonderzoek onder kinderen van 3,5 jaar, samen met Duitsland en Denemarken.

Uit het onderzoek blijkt dat kinderen die tijdens de zwangerschap via de baarmoeder al zijn blootsgesteld aan PCB’s, een lager geboortegewicht hebben en een lagere groeisnelheid tot drie maanden na de geboorte. Dit effect op het geboortegewicht is vergelijkbaar met het effect van roken tijdens de zwangerschap. Hogere blootstelling aan PCB’s en dioxinen lijkt gerelateerd te zijn aan een iets verhoogde kwetsbaarheid voor infectieziekten. Ook de cognitieve ontwikkeling en het gedrag van kinderen op de peuterleeftijd worden negatief beïnvloed door blootstelling aan PCB’s tijdens de zwangerschap.

Borstgevoede kinderen van 3,5 jaar blijken een vier keer hoger PCB-gehalte te hebben dan hun flesgevoede leeftijdgenootjes. Dit hangt voor een belangrijk deel samen met het aantal weken borstvoeding die de kinderen hebben gekregen en met de concentratie PCB’s in het bloed van de moeder en de moedermelk. Deze postnatale blootstelling aan de schadelijke stoffen lijkt geen negatieve effecten te hebben op de groei en ontwikkeling van het kind. Borstgevoede kinderen scoren gemiddeld hoger op taal en ontwikkelingstests, en gedragsonderzoek zoals meer hoog niveau spelgedrag, dan flesgevoede kinderen.

‘Tolerable Daily Intake’

De dagelijkse PCB- en dioxineblootstelling via de voeding is per kilogram lichaamsgewicht tijdens de borstvoedingsperiode bijna 50 keer en tijdens de peuterleeftijd 3 keer hoger dan de dagelijkse blootstelling bij volwassenen en overschrijdt daarmee de door de WHO geadviseerde ‘Tolerable Daily Intake’ (TDI).

De meeste negatieve effecten van de schadelijke stoffen ontstaan tijdens de zwangerschap. De overdracht van moederlijke’ PCB’s en dioxinen aan de volgende generatie moet volgens Svati Patandin worden voorkomen door strikte regelgeving met betrekking tot de uitstoot en verwerking van PCB’s en dioxinen, en door de consumptie van minder dierlijke producten op alle leeftijden. Het geven van borstvoeding hoeft niet te worden ontraden en heeft zelfs een positieve invloed op de groei en ontwikkeling van het jonge kind. Verder onderzoek op latere leeftijd blijft volgens Patandin noodzakelijk om de te onderzoeken of de beschreven effecten blijvend zijn. Dezelfde groep kinderen wordt inmiddels op de leeftijd van 7 jaar onderzocht.

Promotor: prof.dr. P.J.J. Sauer, Kindergeneeskunde, i.h.b. neonatologie
Co-promotor: dr. N. Weisglas-Kuperus
_________________________________________________________________

Nadere informatie:

Promotie, woensdag 6 januari 1999, 15.45 uur, Collegezaal 7, Hoboken Info: bij de promovenda, tel. 010 – 463 6446, of bij de afdeling Interne & Externe Betrekkingen, tel. 010 - 408 1777

Deel: ' Promotie Effecten van PCB's en dioxinen op jonge kinderen '
Lees ook