Rijks Universiteit Groningen


Eigen afweersysteem inzet voor kankeronderzoek


Datum en tijd woensdag 24 februari 1999, 16.00 uur
Promovenda J. Nieken

Proefschrift Tumor immunotherapy: clinics of cytokines and monoclonal antibodies

Promotores prof.dr. N.H. Mulder
prof.dr. L.F.M.H. de Leij

Faculteit medische wetenschappen

Plaats Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Mevrouw Nieken (Groningen, 1967) studeerde geneeskunde in Groningen. Zij verrichtte haar promotieonderzoek bij de werkgroepen Interne oncologie en Tumorimmunologie van de afdeling Inwendige geneeskunde van het Academisch Ziekenhuis Groningen. Nieken is momenteel in opleiding tot patholoog bij de afdeling Pathologie van het AZG.

Het immuunsysteem maakt onderscheid tussen lichaamseigen en lichaamsvreemde structuren. Hierdoor kunnen plotselinge indringers, zoals bijvoorbeeld virussen, worden opgemerkt en uit de weg geruimd. Het immuunsysteem zou, althans in theorie, ook tumorcellen als 'niet-eigen' moeten beschouwen. Dan zou het immuunsysteem in principe tumorcellen kunnen opmerken en wegwerken (anti-tumorrespons). In de praktijk werkt dat helaas niet zo. Om het immuunsysteem een handje te helpen maken onderzoekers gebruik van twee belangrijke stoffen, cytokines en monoclonale antilichamen. Judith Nieken onderzocht de effecten van de cytokines interleukine-6 (IL-6) en IL-2 en van het monoclonale antilichaam BIS-1 op het immuunsysteem van patienten met een uitgezaaide tumor van nieren, huid, longen of dikke darm. Zij stelt vast dat de anti-tumorresponsen die IL-6 opwekt zeer tegenvallen. IL-2 heeft bij een klein aantal patienten met nierkanker succes. Van het door- gaans via een infuus toegediende IL-2 zijn de bijwerkingen echter zo hevig, dat alleen patienten met een goede conditie in aanmerking komen voor deze behandeling. Nieken concludeert dat met het onderhuids injecteren van IL-2 de bijwerkingen aanmerkelijk geringer zijn, zonder dat het therapeutisch effect verloren gaat. De combinatie van IL-2 en BIS-1 kan volgens Nieken veilig worden toegediend en is immunologisch actief. Of de combinatie echter ook anti-tumorresponsen oplevert moet nader worden onderzocht.

Nadere informatie: Dienst Interne en Externe Betrekkingen, tel. (050)363 54 46

Deel: ' Promotie Eigen afweersysteem inzet voor kankeronderzoek '
Lees ook