Rijks Universiteit Groningen


Promotie

Katalytische eigenschappen van organometaalcomplexen

Datum en tijd vrijdag 23 april 1999, 16.00 uur

Promovendus P.J. Sinnema, tel. 00 49 6131 394437, pietjan@heartofgold.chemie.uni-mainz.de, fax 00 49 6131 395380 (werk).

Proefschrift Carbon-bridged cyclopentadienyl amido group 4 metal complexes. Ligand tuning and olefin polymerization

Promotor prof.dr. J.H. Teuben

Faculteit wiskunde en natuurwetenschappen

Plaats Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Sinnema (Delft, 1963) studeerde scheikunde in Groningen.

In de organische chemie zijn koolstof, waterstof, zuurstof en stikstof de belangrijkste elementen. Maar in sommige organische moleculen zit in het centrum een metaalatoom. Als dat geval is, gaat het vaak om moleculen met chemisch interessante eigenschappen. "De organometaalchemie heeft zich de laatste vijftien jaar buitengewoon sterk ontwikkeld," stelt Piet-Jan Sinnema in de inleiding van zijn proefschrift, "vooral ons inzicht in katalyseprocessen is er flink door toegenomen". Organische moleculen met een metaalatoom in het centrum zijn namelijk vaak goede katalysatoren (dat wil zeggen dat ze chemische reacties versnellen). Door de delen rond het molecuulcentrum (de zogenaamde liganden) te variëren kunnen chemici invloed uitoefenen op de katalytische activiteit van het complex. Het onderzoek van Sinnema richt zich vooral op organometaalcomplexen waarin het ligandsysteem gevormd wordt door een cyclische koolstofvijfhoek en een daarna gekoppelde amidogroep. Als metalen in het centrum gebruikt hij titanium en zirkonium. Sinnema onderzocht verschillende varianten van dit complex. Hij veranderde de lengte van de koppeling tussen vijfhoek en amidogroep en varieerde het karakter van enkele substituentgroepen die aan de amidogroep of aan het metaal hangen. Daarna verrichtte hij metingen aan de stabiliteit, reactiviteit en katalytische activiteit van deze organometaalcomplexen. De katalytische invloed die de complexen hebben op de vorming van polymeren (plastics) bleek soms verrassend af te wijken van de verwachtingen.

Deel: ' Promotie Eigenschappen van organometaalcomplexen '
Lees ook