Landbouwuniversiteit Wageningen


di 12-01-99 EIWITSTRUCTUUR EN STABILITEIT


tijd 13.30 uur

onderwerp promotie R.A. Dimitrov MSc, Wageningen/Bulgarije
titel Self-consistent field approach to protein structure and stability

promotor(en): prof.dr. N.C.M. Laane (biochemie) en prof.dr. R.R. Crichton (Université Catholique de Louvain, België)
copromotor(en): dr.ir. J.J.M. Vervoort (biochemie)
informatie afd. voorlichting en pr, Gert van Maanen, tel. 0317-485003

Eiwitten zijn betrokken bij bijna alle processen die plaatsvinden in een levend wezen. Vrijwel alle eiwitten zijn opgebouwd uit dezelfde twintig aminozuren, maar ze verschillen sterk in aminozuurlengte en -volgorde. Meestal vouwen de eiwitketens zich op tot specifieke drie-dimensionale structuren, die van groot belang is voor de functie van het eiwit. Roumen Dimitrov onderzocht de relatie tussen eiwitvouwing en -stabiliteit met een theoretische benadering die gebaseerd is op electrostatische interacties binnen het eiwit. Fundamentele kennis over eiwitvouwing en -stabiliteit is onder meer van belang voor toepassingen in geneesmiddelen.

Deel: ' Promotie eiwitstructuur en stabiliteit '
Lees ook