Katholieke Universiteit Nijmegen

Bron: Pers en Voorlichting, tel. (024) 361 22 30 Aanmaakdatum: 21 januari 1999

P&V Promoties, oraties en afscheidscolleges

Promotie dhr. mr. R.E. van Esch

op het gebied van de Rechtsgeleerdheid
donderdag 11 februari 1999 om 15.30 uur precies

ELECTRONIC DATA INTERCHANGE EN HET VERMOGENSRECHT

Kunnen met behulp van Electronic Data Interchange (EDI) rechtshandelingen worden verricht? En zo ja, op welke wijze dienen de bepalingen van de Boeken 3, 5, 6, 7 en 7a BW (Burgerlijk Wetboek) te worden toegepast op dergelijke rechtshandelingen?

De auteur gaat in op de toepassing van de bepalingen van titel 3.2 BW en schenkt daarnaast aandacht aan de juridische status van elektronische handtekeningen en elektronische berichten. Voorts bespreekt hij de toepassing van de bepalingen van afd. 6.5.3 BW (algemene voorwaarden) op overeenkomsten gesloten door middel van EDI.

Het proefschrift sluit aan bij de actuele belangstelling voor de implicaties van de toepassing van informatie- en communicatietechnologie (ICT) voor het recht. Denk bijvoorbeeld aan het programma Informatietechnologie en Recht (onderdeel van het Nationaal Actieplan Elektronische Snelwegen), de kabinetsnota 'Wetgeving voor de elektronische snelweg' en de SER-publicatie 'ICT en de consument'.


* Plaats: Aula/Congresgebouw, Comeniuslaan 2, Nijmegen
* Titel proefschrift: Electronic Data Interchange (EDI) en het vermogensrecht

* Promotores: dhr. prof. mr. S.C.J.J. Kortmann, dhr. prof. mr. J.M.A. Berkvens

* Handelseditie: W.E.J. Tjeenk Willink, Deventer
* Woonplaats: Geldrop

Deel: ' Promotie electronic data interchange en het vermogensrecht '
Lees ook