Universiteit Maastricht

Wetenschapsagenda juni 2002
Universiteit Maastricht


Promotie drs. R.R.A.E. Otten
in de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde.
Promotor: Prof.dr. C.G. Koedijk.

Titel: European Mutual Funds.
donderdag 27 juni 2002 16.00 uur

De toegevoegde waarde van dit proefschrift ligt in het vergroten van onze kennis op het gebied van de Europese markt voor beleggingsfondsen. Aangezien steeds meer mensen beleggingsfondsen gebruiken, bijvoorbeeld om hun pensioenvorming gestalte te geven, is dit van eminent belang. Terwijl de beleggingsfondsenmarkt in de Verenigde Staten reeds meer dan 40 jaar aan onderzoek wordt blootgesteld, is slechts weinig bekend over de structuur en prestaties van de Europese markt voor beleggingsfondsen. Dit proefschrift verzamelt bewijs op beide vlakken. De resultaten hiervan zijn relevant voor particuliere en institutionele beleggers, wetgevers en uiteraard academici. Met betrekking tot de prestatiemeting blijken Europese fondsen duidelijk in staat om de aandelenmarkt te verslaan. Verder is opvallend dat fondsen die in het verleden goed presteerden dit in de toekomst weten te herhalen. De bekende waarschuwing, "rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst", blijkt hier dus onterecht. Tenslotte lijken fondsen die beleggen op basis van duurzame criteria (ethische fondsen) niet slechter te presteren dan conventionele fondsen. Beleggen met een goed gevoel hoeft dus geen geld te kosten.

Deel: ' Promotie European Mutual Funds '
Lees ook