Universiteit Leiden

Meer informatie: dienst Interne en Externe Communicatie, tel. 071-5273282

Wetenschapsagenda 2-13 februari 1999

donderdag 11 februari 14.15 uur

promotie H.S.J. Albers

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

titel: Europees gemeenschapsrecht en cultuur: eenheid en verscheidenheid

promotor: prof.mr. P.J. Slot

Albers onderzocht in dit proefschrift de wijze waarop het EG-recht de spanningen opvangt tussen de economische eenwording van de Europese markt enerzijds en de verscheidenheid van de nationale culturen en identiteiten anderzijds. Hij analyseerde de fundamentele structuren en grondbeginselen van het gemeenschapsrecht, de positie van het cultuurbelang in het materiële recht van de Gemeenschap, en het Gemeenschappelijke cultuurbeleid dat geleidelijk aan gestalte krijgt. Albers concludeert dat het cultuurbelang in het EG-recht op een vergelijkbare manier wordt aangepakt als andere, meer economische belangen. Dat is ook terecht, zo meent Albers, want een andere aanpak zou gemakkelijk kunnen leiden tot culturele discriminaties tussen de lidstaten onderling.

------------------------------

Meer informatie: mw.dr. B.T. Hogenelst, dienst Interne en Externe Communicatie ; Tel. 071-5273282 / Email B.T.Hogenelst@bvdu.leidenuniv.nl / 28 januari 1999, 15:26 uur

Deel: ' Promotie Europees gemeenschapsrecht en cultuur '
Lees ook