Ingezonden persbericht


Agenda Universiteit van Amsterdam

De evolutie van kryptische schaaldieren
donderdag 6 maart 10.00 uur
Promotie Biologie
Ronald Vonk onderzocht de systematische, zoögeografische en evolutionaire aspecten van kryptische (kleine, in verborgenheid levende) schaaldieren, levend in de zeebodem en ondergrondse zoetwatermilieu s. De levenscyclus van deze kreeftachtigen verloopt onder strikt ondergrondse omstandigheden. Vonk bestudeerde de ontwikkeling van geïsoleerd van elkaar bestaande populaties van ondergrondse fauna en onderzocht of die ontwikkeling een reflectie is van de geologische geschiedenis van de locaties waar de populaties tegenwoordig worden gevonden. Zijn belangrijkste conclusie is dat oude continentale grondwaterfauna van oude supercontinenten, zoals het Gondwana en Pangea van het vroeg-Mesozoïcum, in vroege stadia van de formatie van de landmassa s, eilanden konden bevolken en daarna ook elementen voor de diepzee geleverd kunnen hebben.

R. Vonk: Explorations of the systematics and deep history of stygobiont amphipods. Promotor is prof. dr. F.R. Schram.

Nadere inlichtingen kunt u krijgen via UvA Persvoorlichting, telefoon: 020-525 2695 of e-mail: persvoorlichting@bdu.uva.nl. Voor vragen over plechtigheden Geneeskunde kunt u contact opnemen met AMC voorlichting, telefoon: 020-566 2929.

Deel: ' Promotie evolutie van kryptische schaaldieren '
Lees ook