Katholieke Universiteit Nijmegen Hieronder vindt u een aankondiging van een promotie die in de eerste helft van oktober 2001 plaatsvindt aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Plaats van de academische plechtigheid: KUN -Aula/Congresgebouw, Comeniuslaan 2, Nijmegen. Als u meer informatie wenst over deze gebeurtenis kunt u contact opnemen met de Afdeling Communicatie van de KU Nijmegen, telefoon (024) 361 22 30 of 361 60 00. De wetenschapsagenda is tevens op internet te raadplegen: www.kun.nl , rubriek nieuws * agenda

Vrij 05-10-2001 Foetale bewakingstechnieken

*
13:30 uur Mw. drs. C.F. van Heteren (Medische Wetenschappen)

Titel proefschrift: Development of habituation and memory in the human fetus

Promotor: Prof. dr. J.G. Nijhuis
Copromotores: Dr. H.W. Jongsma
Dr. P.F. Boekkoot (St. Elisabeth Ziekenhuis)

Ondanks de invoering van foetale bewaking is het aantal kinderen met handicaps niet afgenomen. Er is daarom dringend behoefte aan betere en nauwkeurige foetale bewakingstechnieken, zowel tijdens de zwangerschap als rondom de geboorte. Het onderzoek van mw. drs. Van Heteren poogt de waarde te bepalen van foetale habituatie als test voor foetale gezondheid en met name als test voor het functioneren van de hersenen van het ongeboren kind. Habituatie is de vermindering in respons op herhaalde stimuli met uiteindelijk het verdwijnen van die respons. In haar onderzoek diende de promovenda via de buik van de moeder vibro-acoustische stimuli toe. De foetale reactie werd middels echoscopie bekeken. Duidelijk werd dat foetussen kunnen reageren op deze stimuli, er aan kunnen wennen en zelfs al een geheugen hebben. Deze experimentele studies naar foetale habituatie en geheugen vergroten niet alleen onze kennis betreffende vroege menselijke capaciteiten en ontwikkeling, maar ze kunnen ook de basis vormen voor de ontwikkeling van een foetaal neurologisch onderzoek. Cathelijne van Heteren (Eindhoven) startte in augustus 1998 het wetenschappelijk onderzoek (Afdeling Obstetrie en Gynaecologie, UMC St Radboud Nijmegen) dat ten grondslag ligt aan deze dissertatie. Vanaf april 2001 is zij in opleiding tot gynaecoloog in het St. Joseph Ziekenhuis te Veldhoven. Email: cfvanheteren@hotmail.com

* Voor meer informatie over deze promotie kunt u contact opnemen met PR & Voorlichting van het Universitair Medisch Centrum St Radboud Nijmegen, tel (024) 361 35 28

Deel: ' Promotie foetale bewakingstechnieken '
Lees ook