Katholieke Universiteit Nijmegen

Datum laatste wijziging: 17 februari 1999

Promoties, oraties en afscheidscolleges

Promotie mw. drs. U.J.B. Lukassen

op het gebied van de Beleidswetenschappen
vrijdag 5 maart 1999 om 13.30 uur precies

FRAGMENTATIE EN EENHEID IN RUIMTELIJK BELEID IN HET KAN-GEBIED

De spanningsverhouding tussen fragmentatie in het publieke domein en eenheid in beleid staat hoog op de politieke agenda. Inzet van beleid tot nu toe is de sanering van een groot aantal functionele organisaties op regionaal niveau. Deze organisaties - ook wel aangeduid met 'lappendeken' - worden gezien als een bedreiging voor de totstandkoming van een afgewogen regionaal beleid.

Het proefschrift betreft een studie naar de spanningsverhouding tussen de fragmentatie van de ruimtelijke besluitvorming op regionaal niveau en de totstandkoming van een afgewogen ruimtelijk beleid. De auteur onderzoekt het beleidsnetwerk tussen het stijgende aantal functionele regionale organisaties (furo's) en provinciale beleidseenheden in het knooppunt Arnhem-Nijmegen (KAN).

Het onderzoek verheldert de rol van de furo's en hun bijdrage aan regionaal beleid door het in kaart brengen van de structuur van het regionale beleidsnetwerk en het verloop van een actueel besluitvormingsproces. Het blijkt dat deze organisaties niet per definitie een bedreiging vormen voor 'eenheid in beleid'. Een nuancering van hun optreden is wenselijk. Dit optreden kan zelfs gewaardeerd worden.


* Plaats: Aula/Congresgebouw, Comeniuslaan 2, Nijmegen
* Titel proefschrift: Fragmentatie en eenheid in ruimtelijk beleid: het netwerk van furo's en provinciale eenheden in het KAN-gebied
* Promotores: dhr. prof. dr. J.M. Mastop, dhr. prof. dr. J. Buursink
* Copromotor: dhr. dr. P.D.J. Ekkers

* Woonplaats: Malden

Deel: ' Promotie Fragmentatie in ruimtelijk beleid KAN-gebied '
Lees ook