Universiteit van Utrecht


12.45 uur Biologie

Mw.drs. N. Gerrits (Houten) Promotores: prof.dr. J.C.M. Smeekens en prof.dr. P.J. Weisbeek

Fructan-accumulating transgenic potato plants.

In dit proefschrift wordt het effect beschreven van knolspecifieke accumulatie van bacteriële fructanen in het zetmeel compartiment van aardappelen. Het onderzoek laat zien dat in transgene aardappelplanten hoge fructanniveaus bereikt kunnen worden door fructanen te stapelen in de amyloplasten van aardappelknollen. Er is steeds meer belangstelling voor fructanen in verschillende toepassingen (productie van surrogaatkoffie, fructosesiroop). De isolatie van met name de langere fructanen geeft echter problemen. Een mogelijke oplossing om langketenfructanen uit planten te isoleren is de productie van bacteriële fructanen in planten. Nathalie Gerrits deed dit onderzoek om een bijdrage te kunnen leveren tot het gericht veranderen van het zetmeel, met als uiteindelijk doel het genereren van specifieke zetmeeleigenschappen voor verschillende toepassingen.

Voorlichters Universiteit Utrecht

dr. Joop Kessels, woordvoerder Universiteit/College van Bestuur, tel. 030-2534477, J.Kessels@usp.uu.nl

Persvoorlichters Universiteit Utrecht:

drs. Laurien Timmermans, L.Timmermans@csc.usc.uu.nl

Johan Vlasblom, j.vlasblom@csc.usc.uu.nl

Tel: (030) 253 3550 of 253 2572

(via nummer (030) 253 3550 kunnen journalisten voor urgente vragen ook na kantoortijd de voorlichters van de Universiteit Utrecht bereiken)

Facultaire voorlichters:
naar boven

* Aardwetenschappen: Inge Nix, (030) 253 5106

* Farmacie: drs. Deby Ondaatje, (030) 253 7317
* Letteren: drs. Dominique de Vet, (030) 253 6357
* Rechtsgeleerdheid: Sandra van Kampen, (030) 253 7497
* Ruimtelijke Wetenschappen: drs. Martine Korpel, (030) 253 5941
* Scheikunde: drs. Jos de Kooker, (030) 253 3793
* Sociale Wetenschappen: Ineke de Bruijn, (030) 253 1586
* Wiskunde en Informatica: drs. Peter van de Beek, (030) 253 1422
* Universitair Medisch Centrum Utrecht In- en Externe Communicatie (030) 2507483/ 2506375

Deel: ' Promotie fructanniveaus in aardappelplanten '
Lees ook