Universiteit van Utrecht


3 november 1999


12.45 uur Wijsbegeerte

Explanation Without A Cause.

Drs. A.G. Wouters (Nieuwegein)

Promotores: Prof.dr. J.A. Bergstra

Prof.dr. A.A. Derksen (KUN)

Het proefschrift van Arno Wouters gaat over functionele verklaringen in de biologie. Wouters behandelt daarbij de vraag hoe functionele verklaringen in elkaar zitten en wat mensen van functionele verklaringen leren. Volgens Wouters zijn de meeste wetenschapsfilosofen tegenwoordig van mening dat een functionele verklaring bestaat uit een functietoeschrijving in antwoord op een waaromvraag en dus iets zegt over het ontstaan van een bepaald verschijnsel. Wouters deelt deze opvatting niet; functionele verklaringen zitten volgens hem veel complexer in elkaar. De functietoeschrijving is volgens hem niet meer dan het begin van het antwoord op de waaromvraag, daarna volgt nog een heel verhaal. Volgens Wouters vertellen functionele verklaringen iets over de samenhang tussen de verschillende onderdelen van een organisme, het gedrag van dat organisme en de omgeving waarin het leeft. Terwijl causale verklaringen ingaan op de relaties tussen de verschijnselen die bepalen wat er ontstaat, gaan functionele verklaringen in op relaties die bepalen wat kan bestaan.

Voorlichters Universiteit Utrecht

dr. Joop Kessels, woordvoerder Universiteit/College van Bestuur, tel. 030-2534477, J.Kessels@usp.uu.nl

Persvoorlichters Universiteit Utrecht:

drs. Laurien Timmermans, L.Timmermans@csc.usc.uu.nl

Johan Vlasblom, j.vlasblom@csc.usc.uu.nl

Tel: (030) 253 3550 of 253 2572

Deel: ' Promotie Functionele verklaringen in de biologie '
Lees ook