Bron: Pers en Voorlichting, tel. (024) 361 22 30

Aanmaakdatum: 4 januari 1999

------------------------------------------------------

Promotie dhr. ir. W. de Jong

op het gebied van de Natuurwetenschappen

donderdag 21 januari 1999 om 15.30 uur precies

------------------------------------------------------

ULTRASNELLE LADINGDRAGER-DYNAMICA IN GALLIUM ARSEEN

Steeds vaker worden glasvezelverbindingen gebruikt voor datatransport tussen computers. In de computer die zendt worden elektrische signalen omgezet in lichtpulsjes. Aan de kant van de ontvanger worden deze lichtpulsjes door middel van elektro-optische schakelaars weer omgezet in elektrische signalen. Het proefschrift betreft onderzoek naar het gedrag van een goud-gallium arseen elektro-optische schakelaar. Het doel is inzicht te krijgen in de fysica van de ladingdragers in dit materiaal, alsmede te bepalen of de schakelaar ook bij hoge snelheden nog naar behoren werkt.

Met behulp van lasers die extreem korte pulsen genereren is de ultrasnelle dynamica van de ladingdragers gemeten. De waarnemingen laten zien dat de schakelaar wel heel snel kan reageren op een korte lichtpuls, maar daarna gedurende lange tijd 'buiten westen' is en geen pulsen kan verwerken. De resultaten komen perfect overeen met de resultaten van computersimulaties en zijn, buiten het natuurkundig onderzoek, op termijn misschien toepasbaar in de computerindustrie.

* Plaats: Aula/Congresgebouw, Comeniuslaan 2, Nijmegen

* Titel proefschrift: Nonlinear optical study of ultrafast carrier dynamics in GaAs

* Promotor: dhr. prof. dr. Th.H.M. Rasing

* Copromotor: dhr. dr. P.J. van Hall (TUE)

* Woonplaats: Gouda

------------------------------------------------------

Deel: ' Promotie gallium-arseen-schakelingen in glasvezelkabel '
Lees ook