Katholieke Universiteit Nijmegen

Bron: Pers en Voorlichting, tel. (024) 361 22 30 Aanmaakdatum: 1 juni 1999

P&V Promoties, oraties en afscheidscolleges

Vr 25-06-1999, 13.30 uur: promotie dhr. drs. D.J.W. van Kraaij

Promotie op het gebied van de Medische Wetenschappen
* Titel proefschrift: Diuretic Use and Withdrawel in Elderly Patients. Opportunities for and effects of diuretic withdrawal in elderly patients with heart failure

* Promotores: dhr. prof. dr. W.H.L. Hoefnagels; dhr. prof. dr. F.W.J. Gribnau

* Copromotor: dhr. dr. R.W.M.M. Jansen

* Handelseditie: geen

* Woonplaats: Grave

GEBRUIK VAN DIURETICA

Oude en medisch kwetsbare patiënten gebruiken veelvuldig diuretica, en dit frequente gebruik leidt vaak tot geneesmiddelbijwerkingen. Vooral voor hartfalen worden diuretica vaak en ook langdurig voorgeschreven. Beschreven worden de resultaten van enkele studies met betrekking tot de stopzetting van diuretica bij oudere patiënten, met name in geval sprake is van hartfalen. De studies richten zich vooral op de besluitvorming rond het staken van diuretische therapie bij ouderen in de klinische praktijk, en op de effecten van gecontrolleerde stopzetting.

Bij ongeveer 40% van alle geriatrische patiënten en verpleeghuispatiënten die diuretica gebruiken, wordt door de behandelende arts een poging gedaan om deze middelen te stoppen. Hoewel bij 20% van de gebruikers voortgezet gebruik niet noodzakelijk werd geacht, werden diuretica in de maanden daaropvolgend niet minder voorgeschreven. Daadwerkelijke stopzetting van diuretica blijkt achter te blijven bij de kennelijke mogelijkheden. Het proefschrift bevat twee studies die suggereren dat meting van de bloeddrukreactie op een Valsalva manoeuvre een nuttig instrument kan zijn bij de vroegdetectie van hartfalen bij ouderen bijvoorbeeld na stopzetting van diuretica.

Geconcludeerd wordt dat artsen dienen te pogen, waar mogelijk en verantwoord, diuretica stop te zetten, strevend naar een intermitterend prescriptie patroon in plaats van een automatische voortzetting van een langdurige behandeling. In dit proefschrift wordt nogmaals de nadruk gelegd op "farmacohygiène".

Deel: ' Promotie Gebruik van diuretica '
Lees ook