Universiteit Leiden

Meer informatie: dienst Interne en Externe Communicatie, tel. 071-5273282

donderdag 30 september 14.15 uur

promotie J. de Groot Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

titel: Physicochemical properties of aqueous soutions of poly(maleic acid)

promotor: prof.dr. J.C. Leyte
De Groot onderzocht in dit proefschrift het gedrag in water van hoog oplaadbaar polymaleïnezuur
(PMA) onder invloed van de opladingsgraad.Hij tracht verklaringen te geven voor afwijkingen in het gedrag van PMA ten opzichte van het gedrag van meer bekende polyelectrolieten. Hooggeladen polymeren komen voor in een veelvoud van biologische systemen en kennis van hun gedrag is daarom van groot belang.

(*) Nadere inlichtingen geneeskundige promoties: Bureau Voorlichting LUMC, tel. 071-5268005

Meer informatie: mw.dr. B.T. Hogenelst, dienst Interne en Externe Communicatie ;
Tel. 071-5273282 / Email B.T.Hogenelst@bvdu.leidenuniv.nl / 30 augustus 1999, 17:16 uur

Zoekwoorden:

Deel: ' Promotie Gedrag in water hoog oplaadbaar polymaleïnezuur '
Lees ook