Universiteit van Amsterdam


UvA Agenda


dinsdag 21 - vrijdag 31 januari 2003

Nadere inlichtingen kunt u krijgen via UvA Persvoorlichting, telefoon: 020-525 2695 of e-mail: persvoorlichting@bdu.uva.nl. Voor vragen over plechtigheden Geneeskunde kunt u contact opnemen met AMC voorlichting, telefoon: 020-566 2929.

Geheugenproblemen bij ouderen

donderdag 30 januari 12.00 uur

Promotie Psychologie
Pauline Spaan nam met een tussenperiode van twee jaar, twee series uitgebreide geheugentests af bij een grote groep (semi-)zelfstandig wonende ouderen. Aanvankelijk was niemand uit deze groep volgens de officiële diagnostische criteria dement. Bij de herhalingsmeting twee jaar later ging Spaan na wie er in de tussentijd dementie had ontwikkeld. De aanvankelijke prestaties van de nu demente ouderen op de geheugentests, bekend van twee jaar voordat de diagnose gesteld kon worden, werden vergeleken met de prestaties van de ouderen die niet dement waren geworden. Uit het onderzoek komt naar voren dat ouderen die twee jaar later dement bleken te zijn nauwelijks profijt hadden van de semantische relaties tussen de woorden die geleerd moesten worden. Spaan concludeert dat de geheugenproblemen van ouderen in een voorstadium van dementie verklaard kunnen worden door een gestoorde semantische verwerking. Dit prestatiekenmerk bleek gevoelig genoeg om verschillen te kunnen aantonen tussen ouderen die weliswaar cognitief zwak functioneerden, maar twee jaar later niet dement waren en ouderen die twee jaar later wel dement bleken te zijn. Mw. P.E.J. Spaan: Early assessment of dementia: The contribution of different memory components. Promotoren zijn prof. dr. J.G.W. Raaijmakers en prof. dr. C. Jonker (VU).

Deel: ' Promotie Geheugenproblemen bij ouderen '
Lees ook