Landbouwuniversiteit Wageningen


ma 01-02-99 AANZET VOOR GEÏNTEGREERDE BEHEERSING VAN AARDAPPELZIEKTE IN TOMAAT


tijd 16:00 uur

onderwerp promotie J. Tumwine MSc, Kampala (Oeganda)
titel Towards the development of integrated cultural control of tomato late blight (Phytophthora infestans) in Uganda

promotor(en): prof.dr. M.J. Jeger (ecologische fytopathologie)
copromotor(en): ir. H.D. Frinking (fytopathologie)
informatie afd. voorlichting en pr, Gert van Maanen, tel. 0317-485003

Tomaat, met name de variëteiten Heinz, Marglobe en Moneymaker, is een belangrijke groentegewas in Oeganda. Helaas wordt de tomatenoogst bedreigd door de schimmel Phytophtora infestans, ook wel bekend als de veroorzaker van de aardappelziekte. Tomatentelers gaan de schadelijke schimmel te lijf met een voor de schimmel giftige stof, het fungicide Dithane. James Tumwine onderzocht welke teeltmaatregelen het gebruik van dergelijke fungiciden kunnen beperken. Hygiënische maatregelen, combinatieteelten en plastic schermen verminderen het voorkomen van de schimmel. Helaas hebben deze, meer milieuvriendelijke, maatregelen ook een nadeel. De opbrengst is namelijk lager dan bij het gebruik van fungiciden. Om geïntegreerde tomatenteelt (tomatenteelt met een minimale hoeveelheid bestrijdingsmiddelen) in Oeganda tot een succes te maken moet nog veel werk verzet worden, aldus Tumwine.

Zoekwoorden:

Deel: ' Promotie geintegreerde beheersing aardappelziekte in tomaat '
Lees ook