Rijksuniversiteit Groningen


Promotie

Geleidingseigenschappen polymeren voor organische transistoren beter bepaald

Vanwege de goedkope productiekosten en hoge flexibiliteit zijn organische transistoren op basis van polymeren een zeer attractief alternatief voor de standaard halfgeleiders (op basis van amorf silicium). Ze kunnen bijvoorbeeld worden toegepast in identificatielabels en smartcards. Maar waarom is nu de ene polymeer een betere halfgeleider dan de andere? Alex Schoonveld onderzocht de fundamentele processen van het elektrisch transport in geordende organische materialen door middel van dunne-film transistoren. Daartoe werden de te onderzoeken moleculen onder hoog-vacuum 'opgedampt', zodat een gelaagde en zeer geordende organische dunne-film ontstaat. Met zijn experimenten toonde Schoonveld aan dat deze zeer geordende structuur voor verschillende materialen bereikt kan worden door

het zorgvuldig optimaliseren van de opdamp-parameters. De methode levert veel informatie op over de elektronische structuur van de verschillende onderzochte organische materialen. Op het theoretisch vlak draagt Schoonveld een nieuw concept aan, namelijk dat het ladingstransport in dunne-film transistoren gebaseerd op geordende organische halfgeleiders beschreven kan worden door 'Coulomb afstoting' binnen één molecuul, waarbij de grootte van het molecuul een belangrijke parameter is. Ook slaagde Schoonveld er als eerste in een één-kristal transistor op basis van dunne-film technieken te maken.

Schoonveld (Groningen, 1971) studeerde technische scheikunde in Groningen. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek bij de onderzoekgroep Fysica van dunne lagen van de RUG. FOM financierde het onderzoek. Per 1 oktober gaat Schoonveld werken bij Philips Semi-conductors in Nijmegen.


Datum en tijd

maandag 13 september 1999, 16.00 uur


Promovendus

W.A. Schoonveld, Peizerweg 64, 9726 JL Groningen, tel. (050)363 49 38, fax (050)363 3900 (werk), tel. (050)318 65 42 (privé)


Proefschrift

Transistors based on ordered organic semiconductors


Promotor

prof.dr.ir. T.M. Klapwijk


Faculteit

wiskunde en natuurwetenschappen


Plaats

Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Deel: ' Promotie Geleidingseigenschappen polymeren '
Lees ook