Landbouwuniversiteit Wageningen


*wo 09-06-99 AANDACHT ONZEKERHEDEN MODELLEN LEVERT VOORDEEL OP


tijd 13:30 uur

onderwerp promotie ir. D.T. van der Molen, Bilthoven
titel The role of eutrophication models in water management
promotor(en): prof.dr. L. Lijklema (waterkwaliteitsbeheer en aquatische ecologie)
prof.dr.ir. J. Leentvaar (hydrologie) (co)promotor(en): dr. P.C.M. Boers (RIZA, Lelystad)
informatie afd. voorlichting en pr, Godelief Nieuwendijk, tel. 0317-482177

Diederik van der Molen onderzocht de geloofwaardigheid en de aannemelijkheid van waterkwaliteitsmodellen. Waterschappen gebruiken deze modellen om de effecten van bepaalde maatregelen op de kwaliteit van het oppervlaktewater te voorspellen. Onder geloofwaardigheid wordt verstaan: de correcte technische toepassing van het model. Onder aannemelijkheid: of de gebruiker de resultaten bruikbaar acht en accepteert. Water-beheerders zijn zich te weinig bewust van de voordelen die aandacht voor onzekerheden in modellen oplevert.

Zoekwoorden:

Deel: ' Promotie Geloofwaardigheid van waterkwaliteitsmodellen '
Lees ook