Universiteit van Utrecht


11 februari 1999
Godgeleerdheid, 14.30 uur
Drs. R. Erwich
(Dordrecht)

‘Het gaat om mensen! Een exploratief onderzoek naar het functioneren van gemeenteopbouwprocessen in drie Baptistengemeenten’

In dit proefschrift onderzoekt Erwich op welke wijze gemeentopbouwprocessen in een drietal Baptistengemeenten functioneren. De centrale vraag hierbij is in hoeverre de aanbieders van gemeenteopbouw, leidinggevenden van de onderzochte gemeenten, bij de initiatie en uitvoering van de opbouwprocessen rekening houden met de motivatie en betrokkenheid van de (ontvangende) gemeenteleden. Gemeenteopbouw heeft in de drie onderzochte gemeenten betrekking op actieprogramma’s die benut werden om vernieuwing van de gemeenten te stimuleren. Het doel van het onderzoek is een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een praktijktheorie voor gemeenteopbouwprocessen. De voornaamste conclusie is dat gemeente-opbouw meer vorm gegeven dient te worden als een communicatief proces.
Promotor: prof. dr. J. Visser

Communicatie Service Centrum, Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht, Telefoon (030) 2533550 of 2532572 Mediavragen per Email: UUmedia@csc.usc.uu.nl

Deel: ' Promotie Gemeenteopbouwprocessen in Baptistengemeenten '
Lees ook