Universiteit van Utrecht


5 februari 1999

Letteren, 12.45 uur
Mw. drs. N. Elenbaas
(Utrecht)
‘A unified account of binary and ternary stress.

Considerations from Sentani and Finnish’

Alle kinderen zijn, ongeacht hun moedertaal, in principe in staat om in vrij korte tijd het complexe systeem van hun taal te leren beheersen. In de generatieve taalkunde, het kader waarin de dissertatie van drs. Elenbaas is te plaatsen, neemt men aan dat dat kan doordat alle talen in het diepst van hun wezen met elkaar verbonden zijn. Dat betekent dat alle talen op overeenkomstige wijze geanalyseerd moeten kunnen worden. Het streven is daarom taalkundige theorieën te ontwikkelen die in staat zijn om taalverschijnselen te beschrijven met gebruikmaking van zo weinig mogelijk regels. Elenbaas richt zich in haar onderzoek op de metrische fonologie, een deelgebied van de generatieve taalkunde, dat zich bezighoudt met klemtoonverschijnselen. Elenbaas toont aan dat het mogelijk is om binaire klemtoonsystemen (waarbij de klemtoon op ieder tweede lettergreep ligt) en ternaire klemtoonsystemen (waarbij de klemtoon op iedere derde lettergreep ligt) op eenzelfde manier te analyseren. Er hoeven - in tegenstelling tot wat eerder gedacht werd - geen extra regels voor de analyse van ternaire systemen aan het analysemodel te worden toegevoegd. Dit is een gewenst resultaat, gezien het doel van de generatieve taalkunde.

Promotor: prof. dr. W. Zonneveld
Co-promotor: dr. R.W.J. Kager

Communicatie Service Centrum, Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht, Telefoon (030) 2533550 of 2532572 Mediavragen per Email: UUmedia@csc.usc.uu.nl

Deel: ' Promotie Generatieve taalkunde '
Lees ook