Universiteit van Utrecht


10 juni 1999

Aardwetenschappen, 12.45 uur
Drs. J.J.G. Zwolsman (Houten)
‘Geochemistry of trace metals in the Scheldt estuary’

In zijn proefschrift behandelt Jean Zwolsman het geochemisch gedrag van zware metalen in het estuarium van de Schelde, het overgangsgebied tussen zoet en zout water. Het blijkt dat het gedrag van zware metalen in sterke mate wordt bepaald door de lage zuurstofconcentratie in de rivier. In de jaren negentig is de zuurstofhuishouding van de Schelde echter verbeterd. Tegelijkertijd is ook de belasting met zware metalen verminderd, hetgeen blijkt uit de verbetering van de kwaliteit van het zwevende stof in de rivier tussen 1987 en 1996. Deze verbetering is niet terug te vinden in de concentraties aan opgeloste metalen in het Schelde estuarium. Zo is de concentratie van opgelost zink onveranderd hoog gebleven, en de concentratie aan opgelost koper zelfs gestegen. Dit kan worden verklaard door de toename van zuurstof in het water. In het zwevende stof bevinden zich metaalsulfides, die onder invloed van zuurstof worden geoxydeerd. De zware metalen in het zwevende stof worden door dit proces ‘losgemaakt’ (mobilisatie) en komen zo in het water terecht. Dit is nadelig voor het ecosysteem omdat opgeloste metalen beter kunnen worden opgenomen door organismen dan aan zwevend stof gebonden metalen. Herstel van de zuurstofhuishouding van het Schelde estuarium is een belangrijke doelstelling van het huidig beheer. Uit het onderzoek blijkt dat realisatie van deze doelstelling leidt tot ongewenste neveneffecten, zoals mobilisatie van zware metalen en tevens een toename van de algenconcentratie in het rivierwater. Naast herstel van de zuurstofhuishouding moet volgens Zwolsman bij het waterkwaliteitsbeheer de aandacht worden gericht op vermindering van lozingen en sanering van de verontreinigde waterbodems in het stroomgebied van de Schelde. Hierdoor zal de kwaliteit van het zwevende stof verbeteren, waardoor de mobilisatie van zware metalen, en daarmee het risico voor organismen, zal afnemen. Promotor: prof. dr. C.H. van der Weijden
Co-promotor: dr. G.Th. M. van Eck

Communicatie Service Centrum, Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht, Telefoon (030) 2533550 of 2532572 Mediavragen per Email: UUmedia@csc.usc.uu.nl

Deel: ' Promotie Geochemisch gedrag van zware metalen '
Lees ook