Universiteit van Utrecht


18 mei 1999:

Letteren, 12.45 uur
Drs. F.R.W. Stolk
(Utrecht)
Een kwestie van belichting Genetisch-interpretatief commentaar bij Gerrit Achterbergs Spel van de wilde jacht
In het oeuvre van de dichter Gerrit Achterberg (1905 - 1962) neemt de bundel Spel van de wilde jacht uit 1957 een bijzondere plaats in. Het boek wordt tegenwoordig als een hoogtepunt beschouwd, maar werd bij eerste verschijning niet erg positief ontvangen. De bundel is opvallend en complex. In een poging de complexiteit van de bundel te doorgronden heeft Fabian Stolk niet de bundel zelf onderzocht, maar de drie oudste stadia van de ontstaansgeschiedenis ervan. Er zijn van het Spel honderden documenten overgeleverd, van kladjes en met potlood bewerkte typoscripten en nethandschriften, tot en met schone typoscripten, drukproeven, tijdschrift- en bundelpublicaties.
Uit het onderzoek blijkt dat de opzet van de bundel aanvankelijk betrekkelijk eenvoudig en verhalend was en dat er gaandeweg complicerende motieven zijn bijgekomen en gedichten die slechts in abstracto met de oorspronkelijk verhaallijn te verbinden zijn. Een complicerende factor is bijvoorbeeld dat niet alleen de ik-figuur, maar ook de lezer van de bundel geconfronteerd wordt met verschijnselen waarvan niet duidelijk is hoe werkelijk ze zijn, en die te verbinden zijn met motieven als werkelijkheid-en-verbeelding, transfiguratie en cinematografie.
Verder blijkt uit het onderzoek dat de bundel- in weerwil van eerdere publikaties daarover door Rodenko en P.J. Meertens - geen folkloristische thematiek als fundament heeft. Spel van de wilde jacht heeft zicht waarschijnlijk zonder een vooropgezet plan ontwikkeld tot een bundel die het midden houdt tussen een verhalende tekst en een verzameling thematisch verwante gedichten.
Promotor: prof. dr. W.J. van den Akker
Co-promotor: dr. R.L.K. Fokkema

Mediavoorlichters Universiteit Utrecht:
dr. Joop Kessels, woordvoerder College van Bestuur drs. Laurien Timmermans
Johan Vlasblom
Tel: (030) 253 3550 of 253 2572
(via nummer (030) 253 3550 kunnen journalisten voor urgente vragen ook na kantoortijd de voorlichters van de Universiteit Utrecht bereiken)

Deel: ' Promotie Gerrit Achterbergs Spel van de wilde jacht '
Lees ook