Katholieke Universiteit Nijmegen Hieronder vindt u een aankondiging van een promotie die in de eerste helft van september 2001 plaatsvindt aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Plaats van de academische plechtigheid: KUN -Aula/Congresgebouw, Comeniuslaan 2, Nijmegen. Als u meer informatie wenst over deze gebeurtenis kunt u contact opnemen met de Afdeling Communicatie van de KU Nijmegen, telefoon (024) 361 22 30 of 361 60 00. De wetenschapsagenda is tevens op internet te raadplegen: www.kun.nl/communicatie/promotie/

Woe 05-09-2001 Religieuze pluriformiteit

15:30 uur C. Sterkens (Theologie)

Titel proefschrift: Interreligions Learning. The problem of Interreligious
Dialogue in Primary
Education
Promotores: Prof. dr. J.A. van der Ven

Prof. dr. C.A.H. Hermans

Prof. dr. P.L.H. Scheepers

Woonplaats: Antwerpen, België

De westerse samenleving wordt in toenemende mate gekenmerkt door religieuze en levensbeschouwelijke pluriformiteit. Levensbeschouwelijke pluraliteit houdt in dat mensen onderling verschillen in de wijze waarop ze zin geven aan de ervaringen die ze opdoen in hun leven en aan het bestaan in het algemeen. Ook met betrekking tot religie komt pluraliteit voor, met name waar het gaat over de betekenis en de opvattingen van transcendentie (het feit van boven en buiten de wereld te zijn). Religieuze gemeenschappen waarvan de leden dezelfde opvattingen delen, of waar in ieder geval een zeer brede consensus bestaat over de opvattingen, worden steeds zeldzamer of kleiner.
Dhr. Sterkens onderzoekt de gevolgen van de religieuze pluraliteit voor de religieuze vorming in het primair onderwijs. Meer in het bijzonder probeert hij in zijn studie een antwoord te vinden op de volgende probleemstelling: Is het interreligieuze model een adequaat model als men let op religieuze pluraliteit in de huidige samenleving in het algemeen en binnen de leerlingen- populatie in scholen en klassen in het bijzonder? Bovenal; is dit model legitiem te noemen? Een van de conclusies van de promovendus is dat het interreligieuze model inderdaad te legitimeren is, zowel pedagogisch als theologisch.

Deel: ' Promotie Gevolgen van religieuze pluriformiteit '
Lees ook