Rijksuniversiteit Groningen


Promotie

Gezondheidsszorg op Dominica met beperkte middelen dankzij goede organisatie kwalitatief goed


Datum en tijd maandag 5 juli 1999, 16.00 uur
Promovendus A.J. Luteijn,

Proefschrift Primary health care in Dominica, studies in the Marigot Health District

Promotores prof.dr. B. Meyboom-de Jong, prof. G.A.C. Grell, prof. dr. D. Picou

Faculteit medische wetenschappen

Plaats Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Luteijn (Haren, 1963) studeerde geneeskunde in Groningen. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek bij de disciplinegroep Huisartsgeneeskunde van de RUG.

Aan het eind van de jaren '70 leek de ontwikkeling van het concept 'Primary Health Care' de manier om voor het einde van de eeuw overal - ook in ontwikkelingslanden - te zorgen voor essentiële basisgezondheidszorg. Veel - aanvankelijk enthousiaste - hulpverleningsinstanties geven Primary Health Care-projecten niet langer steun omdat snelle en concrete resultaten uitblijven. De Primary Health Care Services (PHCS) op het Caribische eiland Dominica laten zien dat het ook anders kan, stelt Bram Luteijn in zijn proefschrift. De basisgezondheidszorg op het eiland is efficiënt en doorzichtig georganiseerd en levert met beperkte middelen kwalitatief goede zorg. Wat zijn de sleutels tot dit succes? "Eensgezindheid onder alle betrokkenen is een belangrijke voorwaarde", zegt Luteijn. "Op Dominica werden de PHCS ingevoerd na de verwoesting van grote delen van het eiland in het begin van de jaren '80 door de orkaan David. Iedereen had toen hetzelfde belang: een snelle wederopbouw van de gezondheidszorg." Ook belangrijk is dat de zorg zo dicht mogelijk bij de gemeenschap staat. Luteijn: "Op Dominica nemen 'district nurses' het leeuwendeel van de medische zorg op zich. Deze verpleegkundigen komen veelal uit het dorp dat aan hun medische zorg is toevertrouwd en kennen alles en iedereen". Slechts een klein deel van hun contacten verwijzen ze door naar een arts, de 'district medical officer' of - nog een niveau hoger - het ziekenhuis van Dominica. De district nurses bieden een breed pakket van zorg; van bevallingen, moeder- en kindzorg en vaccinaties tot het hechten van wonden. Naast de district medical officer en de district nurses bestaat een 'district health team' onder meer uit een 'dental therapist', een 'family nurse practitioner' (een zeer ervaren verpleegkundige die naast algemene medische zaken de schoolgezondheidszorg voor haar rekening neemt) en 'environmental health officers'. Deze laatsten zijn verantwoordelijk voor onder meer de controle van het drinkwater, de sanitaire voorzieningen en arbeidsomstandigheden. "Een dergelijke organisatie waarin door district health teams geïntegreerde zorg wordt geleverd werkt goed", aldus Luteijn. "De PHCS op Dominica vormen een succesvol model voor andere ontwikkelingslanden".

Nadere informatie: Dienst Interne en Externe Betrekkingen, tel. (050)363 54 46

Deel: ' Promotie Gezondheidsszorg op Dominica '
Lees ook