Landbouwuniversiteit Wageningen


lvr 12-02-99 GOED BEHEER ZORGT VOOR BLOEMRIJKE, MOOIE EN STEVIGE ZEEDIJKEN


tijd 13:30 uur

onderwerp promotie drs. J.T.C.M. Sprangers, Nijmegen
titel Vegetation dynamics and erosion resistance of sea dyke grassland

promotor(en): prof.dr. K.V. Sykora (ecologische inrichting en beheer van infrastructuur)
prof.dr. F. Berendse (natuurbeheer)
informatie LUW, afd. voorlichting en pr, Godelief Nieuwendijk, tel. 0317-482177

Soortenrijk grasland maakt dijken beter bestand tegen erosie dan intensief bemest weiland of hooiland, de gebruikelijke begroeiing van een dijk. De planten in een soortenrijk grasland hebben namelijk dunnere, meer vertakte worteltjes, die dieper de dijk in groeien dan de wortels van de planten in een wei- of hooiland. De bodemdeeltjes worden door de dunnere, vertakte worteltjes beter vastgehouden. Soortenrijk grasland ontstaat bij beheer zonder bemesting gecombineerd met hooien of weiden. Dit nieuwe beheer van dijken zorgt niet alleen voor sterkere en dus veilige dijken, maar ook voor een kleurrijk en gevarieerd landschap.

Zoekwoorden:

Deel: ' Promotie goed beheer zorgt voor mooie en stevige zeedijken '
Lees ook