Rijksuniversiteit Groningen

Goede biomateriaalkeus vermindert afstotingsreactie

Het menselijk lichaam stoot alles af wat vreemd is. Voor medische hulpmiddelen die direct in contact komen met bloed, zoals kunstbloedvaten, -hartkleppen en bloedzakken is het van groot belang dat zo'n afstotingsreactie wordt voorkomen. Hetty Spijker onderzocht welke biomaterialen zo weinig mogelijk negatieve reacties in het bloed oproepen. Zij ontdekte dat de mate van waterafstotendheid van het biomateriaaloppervlak bepaalt hoe het bloed reageert. Bij de keuze voor een goed biomateriaal is het erg belangrijk om op deze eigenschap te letten; op sommige plaatsen in het lichaam blijkt een waterafstotend oppervlak geschikt en op andere plaatsen een 'waterminnend' oppervlak. Spijker promoveert op 26 juni 2002 in de medische wetenschappen.

Bloed reageert op vreemde materialen altijd met stollingsreacties. Hierbij spelen bloedplaatjes een belangrijke rol. In een katheter of drain kan bijvoorbeeld een bloedstolsel ontstaan. Die laat los en veroorzaakt vervolgens problemen in de hersenen of de longen. Een goed biomateriaal kent daarom zo weinig mogelijk hechting en activatie van bloedplaatjes.

Waterminnend of waterafstotend

Spijker onderzocht welke invloed de waterafstotendheid van het oppervlak van een katheter of drain heeft op de hechting en de activatie van bloedplaatjes. Op een zeer waterminnend oppervlak blijken de bloedplaatjes het sterkst te hechten en op een zeer waterafstotend oppervlak zijn de bloedplaatjes het sterkst geactiveerd. "Waar de bloedplaatjes het sterkst geactiveerd zijn, blijken ze in de vorm van platte pannenkoeken aan het oppervlak te zitten, in plaats van als bolletjes, zoals op het waterminnende oppervlak het geval is," aldus Spijker. Deze vormen -bolletjes of 'pannenkoeken'- bepalen de invloed van de stroomsnelheid van het bloed op die plek. Op het waterminnende oppervlak gaan dan wel meer deeltjes vastzitten, maar laten dankzij die bolvorm ook sneller weer los wanneer het bloed er in hoge snelheid langsstroomt. Spijker: "We concluderen daarom dat op plaatsen in het lichaam waar het bloed snel stroomt, zoals in slagaders, een biomateriaal met een waterminnend oppervlak geschikt is. Op plaatsen waar het bloed niet of nauwelijks stroomt, kan beter een waterafstotend biomateriaal worden toepgepast." /ImK

Hetty Spijker (Deventer, 1970) studeerde biologie in Groningen. Ze verrichtte haar promotieonderzoek bij de disciplinegroep Biomaterialen. Na haar promotie wordt zij post-doc bij de afdeling Celbiologie en Genetica van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Goede biomateriaalkeus vermindert afstotingsreactie

Zie voorpagina.

Datum en tijd

woensdag 26 juni 2002, 14.15 uur

Promovendus

mw. H.T. Spijker, tel. (050)363 30 71, fax (050)363 31 59, e-mail: h.t.spijker@med.rug.nl (werk)

Proefschrift

Blood platelet interactions with biomaterials

Promotor

prof.dr.ir. H.J. Busscher en prof.dr. P.W. Boonstra

Faculteit

medische wetenschappen

Plaats

Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Promotie

Zoekwoorden:

Deel: ' Promotie goede biomateriaalkeus vermindert afstotingsreactie '
Lees ook