Universiteit Leiden

Meer informatie: dienst Interne en Externe Communicatie, tel. 071-5273282

WETENSCHAPSAGENDA UNIVERSITEIT LEIDEN

Donderdag 6 juni 16.15 uur
J.R.M.L. Opgenort
Faculteit Letteren
The Wambule language
Promotor: prof. dr. G.L. van Driem

Jean Robert Opgenort geeft in dit proefschrift een gedetailleerde grammaticale beschrijving van het Wambule, de taal van de Wambule Rai, een van de Kiranti stammen van Oost-Nepal. Opgenort verzamelde de gegevens over taal en cultuur van deze stam tijdens veldwerk in Nepal. Zijn studie is van fundamenteel belang voor de taalkundige atlas van het nog maar nauwelijks ontgonnen Himalayagebied. Ook leverde zijn studie inzichten op die verrijkend zijn voor de taaltypologie en taaltheorie in het algemeen.

Informatie:
Hilje Papma of Dini Hogenelst, Wetenschapsvoorlichters Universiteit Leiden 071-5273282

Deel: ' Promotie Grammaticale beschrijving van het Wambule '
Lees ook