Katholieke Universiteit Nijmegen

Bron: Pers en Voorlichting, tel. (024) 361 22 30 Aanmaakdatum: 21 januari 1999

P&V Promoties, oraties en afscheidscolleges

Promotie dhr. ir. P.W.J. de Groot

op het gebied van de Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica donderdag 4 februari 1999 om 13.30 uur precies

GROEI EN VRUCHTONTWIKKELING VAN CHAMPIGNONS

Het promotieonderzoek maakt deel uit van een project gericht op de isolatie van markergenen en de genoomkartering bij de gekweekte champignon Agaricus bisporus. Een hoofddoel is de isolatie van genen die betrokken zijn bij de aanleg en verdere ontwikkeling van vruchtlichamen.

De resultaten laten zien dat een aantal genen van A. bisporus tijdens de ontwikkeling van vruchtlichamen zeer sterk verhoogde expressieniveaus vertonen. Twee van de geïsoleerde vruchtlichaamspecifieke genen coderen voor hydrofobines, een familie van kleine zelf-assemblerende eiwitten die de hydrofobiciteit van een oppervlak kunnen veranderen. Voorts blijkt uit expressiestudies met genen die betrokken zijn bij de afbraak van compost, dat A. bisporus zich op transcriptie-regulatieniveau heeft aangepast aan het groeien op compost.

Met de identificatie en lokalisatie van een groot aantal genen en de beschikbaarheid van een collectie wild-isolaten, is een goede basis gecreëerd voor een efficiënt veredelingsprogramma ter verkrijging van nieuwe rassen met een grotere genetische diversiteit en met specifiek gewenste eigenschappen.


* Plaats: Aula/Congresgebouw, Comeniuslaan 2, Nijmegen
* Titel proefschrift: Molecular aspects of growth and fruiting of the edible mushroom Agaricus bisporus

* Promotor: dhr. prof.dr. L.J.L.D. van Griensven
* Copromotores: dhr. dr. ir. J. Visser (LUW), dhr. dr. P.J. Schaap (LUW)

* Woonplaats: Wageningen

Deel: ' Promotie groei en vruchtontwikkeling van champignons '
Lees ook