Universiteit van Utrecht


23 april 1999

Letteren, 16.15 uur
Drs. J.A.W. Buurlage (Amersfoort)
‘Onveranderlijk veranderlijk. Harry Mulish tussen literatuur, journalistiek, wetenschap en politiek in de jaren zestig en zeventig’

In de jaren zestig verliet Mulisch de studeerkamer om op verkenning te gaan in de woelige maatschappij. Hij woonde het proces tegen de oorlogsmisdadiger Adolf Eichmann bij, volgde de acties van Provo op de voet, bezocht Cuba (voor velen het paradijs van de revolutie), doorkruiste Duitsland op zoek naar de wortels van het Nazisme en nam de marxistische psychiater Wilhelm Reich (een idool van de tegencultuur) in analyse. Zijn speurtochten leverden een reeks reportages op, waarvan ‘De zaak 40/61’, ‘Bericht aan de rattenkoning’, ‘Het woord bij de daad’, ‘De toekomst van gisteren’ en ‘Het seksuele bolwerk’ de bekendste zijn.
Tot nu toe zijn deze reportages in studies over het werk van Mulisch grotendeels buiten beschouwing gebleven, omdat ze niet tot de literatuur maar tot de journalistiek zouden behoren. In zijn proefschrift laat drs. Buurlage echter zien dat deze reportages qua thematiek en techniek sterk overeenkomen met de verhalen, romans, gedichten en toneelstukken van Mulisch. Hij acht het onjuist de reportages te beschouwen als een intermezzo in het oeuvre van Mulisch en pleit ervoor het oeuvre te beschouwen als een organisch geheel waarin afhankelijk van ontwikkelingen in de maatschappij een accent ligt op de realiteit of de fictie.
De dissertatie biedt niet alleen een nieuw beeld van Mulisch’ oeuvre, maar draagt ook bij aan een nieuw perspectief op de Nederlandse litertauur in de jaren zestig en zeventig. Buurlage laat namelijk zien dat zich in het werk van schrijvers als Reve, Hermans, Wolkers en Boon een vergelijkbare ontwikkeling voltrok. Tevens draagt het boek bij aan de geschiedschrijving van ‘de jaren zestig’. Met een excursie door dit roemruchte tijdperk maakt Buurlage duidelijk dat de reportages van Mulisch naadloos zijn verbonden met de culturele en maatschappelijk veranderingen in dit decennium.
Promotor: prof. dr. W.J. van den Akker
Co-promotor: dr. W.H.M. Smulders

Communicatie Service Centrum, Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht, Telefoon (030) 2533550 of 2532572 Mediavragen per Email: UUmedia@csc.usc.uu.nl

Deel: ' Promotie Harry Mulish '
Lees ook