Universiteit Maastricht


Hartfalenzorg


Promotie drs. T. Jaarsma
in de Faculteit der Gezondheidswetenschappen
Heart failure: nurses care

Promotores: prof.dr. H. Huijer Abu-Saad; dr. K. Dracup (University of California); co-promotor: dr. R. Halfens
Donderdag 28 oktober, 14.00 uur, aula Minderbroedersberg

In het onderzoek van Trijntje Jaarsma deden 186 patiënten mee die met hartfalen waren opgenomen in het AZMaastricht. De helft kreeg extra voorlichting door een verpleegkundige, terwijl de andere helft die niet kreeg. Een positief effect van voorlichting en begeleiding op zelfzorggedrag werd aangetoond. Tevens lijkt de interventie veelbelovend bij het verminderen van gebruik van gezondheidszorgvoorzieningen, maar hiervoor is uitbreiding van zorg noodzakelijk.

Zoekwoorden:

Deel: ' Promotie Hartfalenzorg '
Lees ook