Katholieke Universiteit Nijmegen

Datum laatste wijziging: 17 februari 1999

Promoties, oraties en afscheidscolleges

Promotie dhr. drs. J.H.P. van der Vaart

op het gebied van de Beleidswetenschappen
maandag 1 maart 1999 om 13.30 uur precies

HERBESTEMMING VAN BOERDERIJEN IN FRIESLAND

Bijna de helft van alle boerderijen in Friesland wordt thans niet meer agrarisch gebruikt. Bijna 85% daarvan is een woonboerderij. Een op de zes herbergt een of andere vorm van bedrijvigheid, vrijwel altijd in combinatie met bewoning. Men neemt veelal aan dat stedelijke druk de grote motor is achter de gebruiksverandering. In Friesland blijkt dat in beperkte mate het geval: ruim 70% van de eigenaren/bewoners van dergelijke boerderijen komt van het platteland en uit dezelfde provincie. Dat wijst erop dat hier een endogene ontwikkeling overheerst, een belangrijk gegeven voor de vitaliteit van het platteland.

Een voormalige boerderij is vooral in trek omdat men er een specifieke stijl van wonen kan realiseren. Ondernemers kunnen tegen een redelijke prijs woon- en werkplek combineren. Vrijkomende boerderijen blijken een belangrijke rol te spelen als broedstoof voor nieuwe ondernemingen. Voor de lokale economie is dat zeer belangrijk: het betekent nieuwe werkgelegenheid en diversificatie naast een steeds verder teruglopend aantal agrarische bedrijven.

Het hergebruik van boerderijen vormt een goede indicator van de veranderingen die zich op het platteland voltrekken. In de boerderijen, die tot de meest plattelandseigen gebouwen mogen worden gerekend, tekent zich een vernieuwend platteland af dat steeds minder op haar traditionele agrarische basis steunt en meer op een bredere verscheidenheid van wonen en werken.


* Plaats: Aula/Congresgebouw, Comeniuslaan 2, Nijmegen
* Titel proefschrift: Boerderijen en platteland in verandering: een onderzoek naar herbestemming van boerderijen in Friesland
* Promotores: dhr. prof. dr. J. Buursink, dhr. prof. dr. D. Gorter (UvA)

* Handelseditie: Fryske Akademy, Leeuwarden
* Woonplaats: Broek

Deel: ' Promotie Herbestemming van boerderijen in Friesland '
Lees ook