Universiteit van Utrecht


7 februari 2000


14.30 uur Scheikunde

Drs. M.J.W. Janssen (Utrecht)

Promotor: Prof.dr. M.R. Egmond

Co-promotor: Dr. A.J. Slotboom

How Structure Rules Function of Phospholipase A2 Isozymes


16.15 uur Natuur- en Sterrenkunde

Ir. S. Houweling (Wageningen)

Promotor: Prof.dr. J. Lelieveld

Co-promotor: Dr. F.J. Dentener

Global Modeling of Atmospheric Methane Sources and Sinks.

Het is algemeen bekend dat CO2 uitstoot het broeikaseffect versterkt. Behalve CO2 zijn er ook nog andere broeikasgassen van belang waaronder CH 4, oftewel methaan. In zijn proefschrift gaat Sander Houweling in op technieken die kunnen worden gebruikt om meer duidelijkheid te krijgen over de processen die methaan in de atmosfeer brengen en eruit verwijderen. Er wordt daarbij gekeken vanuit de atmosfeer: hoe kan uit gemeten methaanconcentraties met behulp van een numeriek model worden berekend hoe groot de onderliggende processen moeten zijn. Houweling komt tot de conclusie dat er meer metingen en betere modellen nodig zijn dan tot nu toe is verondersteld.

Voorlichters Universiteit Utrecht

dr. Joop Kessels, woordvoerder Universiteit/College van Bestuur, tel. 030-2534477, J.Kessels@usp.uu.nl

Persvoorlichters Universiteit Utrecht:

drs. Laurien Timmermans, L.Timmermans@csc.usc.uu.nl

Johan Vlasblom, j.vlasblom@csc.usc.uu.nl

Tel: (030) 253 3550 of 253 2572

(via nummer (030) 253 3550 kunnen journalisten voor urgente vragen ook na kantoortijd de voorlichters van de Universiteit Utrecht bereiken)

Facultaire voorlichters:
naar boven

* Aardwetenschappen: Inge Nix, (030) 253 5106

* Farmacie: drs. Deby Ondaatje, (030) 253 7317
* Letteren: drs. Dominique de Vet, (030) 253 6357
* Rechtsgeleerdheid: Sandra van Kampen, (030) 253 7497
* Ruimtelijke Wetenschappen: drs. Martine Korpel, (030) 253 5941
* Scheikunde: drs. Jos de Kooker, (030) 253 3793
* Sociale Wetenschappen: Ineke de Bruijn, (030) 253 1586
* Wiskunde en Informatica: drs. Peter van de Beek, (030) 253 1422
* Universitair Medisch Centrum Utrecht In- en Externe Communicatie (030) 2507483/ 2506375

Communicatie Service Centrum
Heidelberglaan 8

3584 CS Utrecht
Telefoon (030) 2533550 / 2532572
Mediavragen per Email: UUmedia@csc.usc.uu.nl

Deel: ' Promotie Het broeikasgas methaan '
Lees ook