Katholieke Universiteit Nijmegen

HLA-G, immunocompetent cells and pregnancy outcome: A case of modulation

Datum 11-3-2003

Tijd van 11:00 tot 12:00 uur

promovendus Ir. P.M. Emmer

promotores Prof. dr. B.E. de Pauw

copromotores Mw. dr. I. Joosten, dr. E.A.P. Steegers
faculteit Faculteit der Medische Wetenschappen
beschrijving

Gedurende elke zwangerschap moet het immuunsysteem van de moeder de aanwezigheid van het halflichaamsvreemde kind tolereren. Hoewel het mechanisme voor tolerantie tijdens de zwangerschap nog grotendeels onduidelijk is, lijkt een uniek product van de placenta, het humaan leukocyten antigeen (HLA-G) een rol te spelen. Ir. Emmer legt in zijn onderzoek een relatie tussen de hoeveelheid en soort HLA-G in placenta materiaal van respectievelijk vrouwen die herhaalde spontane miskramen krijgen en vrouwen die aan het eind van de zwangerschap te maken krijgen met zwangerschapsvergiftiging (preeclampsie). Een laboratorium model laat zien dat HLA-G in staat is de functie van verschillende cellen van het immuunsysteem op een subtiele manier te sturen. Hiermee lijkt, naast een functie tijdens de zwangerschap, toepassing van HLA-G in bijvoorbeeld transplantaties mogelijk.
biografie Peter Emmer (Elst, Overbetuwe) werkte als junior onderzoeker op een door Zorg Onderzoek Nederland ondersteund project bij de afdeling Bloedtransfusie en Transplantatie Immunologie van het UMC St. Radboud. Op deze afdeling werkte hij aan het in dit proefschrift beschreven promotie onderzoek.
contactpersoon PR & Voorlichting UMC St Radboud Nijmegen email p.emmer@abti.umcn.nl
telefoon 024 - 361 35 28

Deel: ' Promotie HLA-G, immunocompetent cells and pregnancy outcome A case.. '
Lees ook