Rijks Universiteit Groningen


Promotie

Hoe kiezen particuliere en institutionele beleggers voor de beste fondsen

Datum en tijd maandag 31 mei 1999, 14.15 uur
Promovendus A. Plantinga tel. (050)363 36 92
Proefschrift Performance evaluation of investment portfolios: the measurement of forecasting abilities and the impact of liabilities Promotores prof.dr. J.L. Bouma, prof.dr. R.A.H. van der Meer Faculteit economische wetenschappen
Plaats Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Plantinga (Echtenerbrug, 1966) studeerde economische wetenschappen in Groningen. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek bij de vakgroep Financiering, Belegging en Accounting van de RUG.

Ieder die zijn beleggingen wil uitbesteden moet een keus maken uit de vele concurrerende aanbieders, zoals beleggingsfondsen. Dat geldt zowel voor particulieren als voor institutionele beleggers, zoals verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen. Er zijn verschillende meetinstrumenten in gebruik om de kwaliteiten van de beleggers te beoordelen. Auke Plantinga vroeg zich af of deze meetinstrumenten wel goed werken. Uit zijn onderzoek blijkt dat de fondsen die een goede score halen niet altijd goede prestaties hebben geleverd, want voor een groot deel berust dit op geluk. Volgens Plantinga is een belangrijke oorzaak dat het fonds als geheel wordt beoordeeld, terwijl de aandelenpaketten afzonderlijk en gedetailleerd zouden moeten worden onderzocht. Voor institutionele beleggers is het extra moeilijk om een keuze te maken voor een beleggingsfonds, omdat zij bij die keuze rekening moeten houden met de belangen van twee groepen. Pensioenfondsen hebben aan de ene kant polishouders die zekerheid willen omtrent hun pensioen en aan de andere kant aandeelhouders die bereid zijn om risico's te nemen om een maximaal rendement te halen. In het tweede deel van zijn proefschrift stelt Plantinga een systeem voor dat voor deze tegenstrijdige belangen een oplossing biedt. De institutionele belegger dient daarvoor twee verschillende soorten portefeuilles samen te stellen.

Deel: ' Promotie Hoe kiezen beleggers voor de beste fondsen '
Lees ook