Hoe leveren patiënten een bijdrage aan onderzoek?

18-01-2012

* Tijd 13.45

* Locatie Aula

* Titel Patient Participation & Knowledge

* Spreker K. Schipper

* Promotor prof.dr. T.A. Abma prof.dr. G.A.M. Widdershoven

* Onderdeel VU medisch centrum

* Wetenschapsgebied Medisch

* Evenementtype Promotie

Patiënten worden meer en meer betrokken bij hun eigen behandeling, het beleid van zorginstellingen en onderzoek. Patiënten willen ook een stem hebben en niet langer langs de zijlijn staan. Karen Schipper heeft onderzocht hoe patiënten een bijdrage kunnen leveren aan onderzoek en wat dit kan opleveren. Ze promoveert hierop op 18 januari 2012 bij VUmc.

Schipper laat zien dat patiënten op diverse niveaus mee kunnen doen aan onderzoek. Patiënten kunnen bijvoorbeeld aan een interview deelnemen of als gelijkwaardig teamlid meedraaien in een onderzoek (onderzoekspartners). De participatie van patiënten in een onderzoeksteam, zo laat zij zien, heeft diverse voordelen. Zo krijgen onderzoekers bijvoorbeeld een beter beeld van wat het betekent om een bepaalde ziekte te hebben. Verder voelen patiënten die meedoen aan een interview zich beter begrepen, als er een andere patiënt bij het onderzoeksteam zit die snapt wat er speelt en die beter kan aansluiten bij de behoeftes. Uiteindelijk zorgt de samenwerking met onderzoekspartners voor resultaten die meer recht doen aan de daadwerkelijke behoeften en ideeën van de patiëntengroep. Er ontstaat mede door hun bijdrage een gedeeld patiëntenperspectief.

Objectief uniek patiëntenperspectief

Dit perspectief ontstaat ook door open met patiënten in gesprek te gaan. Critici zijn bang dat er op deze manier alleen subjectieve ervaringen van de meest assertieve patiënten in kaart gebracht worden. Anderen zijn bang dat patiënten overbelast raken of dat kwetsbare groepen uitgesloten worden. Dit proefschrift laat zien hoe dit alles voorkomen kan worden. Door de juiste manieren te gebruiken kan een gedeeld, objectief uniek patiëntenperspectief ontstaan dat het perspectief van professionals aanvult. Het patiëntenperspectief leidt tot nieuwe inzichten omdat professionals niet aan den lijve ervaren hoe het is om patiënt te zijn en een ziekte onder de leden te hebben. Karen Schipper pleit er dan ook voor om patiënten op de juiste wijze te betrekken bij onderzoek om zo zorg, beleid en onderzoek beter te laten aansluiten op hun wensen.

Meer informatie over het proefschrift in VU-DARE

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

Deel: ' Promotie Hoe leveren patienten een bijdrage aan onderzoek? '


Lees ook