Rijksuniversiteit Groningen


Hoe stevig staat de statistiek in zijn schoenen

Statistiek dient om hypotheses of veronderstellingen te toetsen aan de werkelijkheid. Dat is doorgaans niet eenvoudig, want de werkelijkheid wil nog wel eens grillig zijn en er zijn vele vormen van statistiek die al dan niet kunnen worden toegepast. In zijn proefschrift neemt Jeffrey J. Hoogland een van die methoden onder de loep: de 'covariantiestructuuranalyse'. Dit is een methode die in verschillende variaties populair is in de sociale wetenschappen. Hoogland probeert na te gaan hoe 'robuust' deze analyse is als de steekproef uit een onderzoek te klein is of een 'scheve' verdeling heeft. Daarover is al veel gepubliceerd. Hoogland vergelijkt in zijn proefschrift de conclusies van 25 eerder gepubliceerde robuustheidsstudies. Het blijkt dat de conclusies van deze studies elkaar nogal eens tegenspreken. Verschillen in beoordelingscriteria liggen hier, aldus Hoogland, aan ten grondslag. Hoogland definieert daarom nieuwe, algemene beoordelingscriteria die hij, zover dat mogelijk is, op de 25 robuustheidstudies toepast. De resultaten gebaseerd op de nieuwe criteria, geeft hij weer in een overzicht. Vervolgens voert Hoogland zelf een uitgebreide robuustheidsstudie uit. Met behulp van het overzicht en het eigen, aanvullende robuustheidsonderzoek kan hij beoordelen hoe verschillende schattingsmethoden uit de covariantiestructuuranalyse zich gedragen als een onderzoek op de rand van de mogelijkheden balanceert. De Asymptotically Distribution Free (ADF) methode geeft bijvoorbeeld een grote onderschatting van standaardfouten als de steekproef klein is. De
ADF-chi-kwadraat-grootheid verwerp in dat geval een hypothese veel te snel. En de 'Maximum Likelihood'-chi-kwadraat-grootheid blijkt niet bestand tegen een te grote scheefheid, ook dan wordt een hypothese te snel verworpen. Een belangrijk doel van het onderzoek van Hoogland is het geven van richtlijnen aan sociale wetenschappers, die op zoek zijn naar een geschikte schattingsmethode voor een toegepast onderzoek. Het laatste hoofdstuk bevat verschillende overzichten die daarbij van nut kunnen zijn.

Hoogland (Assendelft, 1971) studeerde statistiek aan de Universiteit van Amsterdam. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek bij de vakgroep Statistiek, meettheorie en informatie-technologie van de RUG, binnen de Interuniversitaire Onderzoekschool voor Psychometrie en Sociometrie. NWO financierde het onderzoek. Hoogland werkt tegenwoordig bij het CBS in Voorburg.

Datum en tijd

donderdag 18 november 1999, 14.15 uur

Promovendus

J.J. Hoogland, e-mail jhgd@cbs.nl, fax (070)337 59 90 (werk)

Proefschrift

The robustness of estimation methods for covariance structure analysis

Promotor

prof. dr. W. Molenaar

Faculteit

psychologische, pedagogische en sociologische wetenschappen

Plaats

Senaatskamer Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Zoekwoorden:

Deel: ' Promotie Hoe stevig staat de statistiek in zijn schoenen '
Lees ook