Universiteit Twente


Hogere kwaliteit in laserbewerkingen

Promotie ir. G.R.B.E. Römer, faculteit Werktuigbouwkunde, Modelling and control of laser surface treatment

Oppervlaktebewerkingen met lasers zijn geschikt om de eigenschappen van een metaal te verbeteren. Metalen zijn nadien beter bestand tegen slijtage, vermoeiing en erosie, of hebben een extra hard oppervlak. Het voordeel van de laser boven andere methoden is dat de warmte heel gecontroleerd toegevoerd kan worden aan een beperkt volume, en dat er een oppervlak resteert zonder vervuiling. Römer heeft in zijn promotie-onderzoek modellen opgesteld voor de fysische processen in laserbewerkingen. Doel is een regelaar te ontwerpen die de bewerking monitort en bijstuurt. Het probleem is echter, stelt Römer, dat niet alle benodigde informatie meetbaar is. De dikte van de laag bijvoorbeeld alleen te meten op een manier die het product vernielt. Door echter temperatuur-gerelateerde grootheden te meten en die te koppelen aan de modellen, is de dikte wèl te bepalen. Hiervoor heeft Römer een snelle infra-rood camera ontwikkeld die metingen uitvoert aan het smeltbad dat lokaal onstaat als de laserbundel invalt op het metaal-oppervlak. Zijn conclusie is dat de kwaliteit van laserbewerkingen nadelig wordt beïnvloed doordat het laser vermogen of de productiesnelheid varieert. Ook in het product zelf zijn er verstoringen door bijvoorbeeld verdunningen of een variërende absorptie. Om deze effecten te compenseren is het nodig om het laservermogen bij te sturen. Römers onderzoek leidt tot een nog beter controleerbare bewerking en dus tot metaalproducten waarvan de kwaliteit beter in de hand te houden is. Na zijn promotie is hij nu begonnen met de ontwikkeling van een systeem dat de lasnaad kan volgen, bij het gerobotiseerd lassen met een laser.

promotoren prof.dr.ir. J.B. Jonker en prof.dr.ir. J. Meijer

informatie ir W.R. van der Veen, tel (053) 489 42 44 e-mail w.r.vanderveen@veb.utwente.nl

© Universiteit Twente 1999

Laatst gewijzigd op 07-06-99.

Deel: ' Promotie Hogere kwaliteit in laserbewerkingen '
Lees ook