Bron: Pers en Voorlichting, tel. (024) 361 22 30

Aanmaakdatum: 4 januari 1999

------------------------------------------------------

Promotie dhr. drs. F.C. van Boheemen

op het gebied van de Letteren

woensdag 20 januari 1999 om 14.45 uur precies

------------------------------------------------------

DE HOLLANDSE REDERIJKERS IN DE ZESTIENDE EN ZEVENTIENDE EEUW

Tot nu toe is de bestudering van de geschiedenis van de rederijkerij vooral een Zuid-Nederlandse aangelegenheid geweest. In de vorige eeuw verschenen vele studies over dit onderwerp, maar deze waren vaak van lokaal karakter en zijn inmiddels verouderd. De auteurs Van Boheemen en Van der Heijden presenteren met hun gezamenlijke studie voor het eerst een volledig overzicht van alle gegevens over de rederijkers in alle in aanmerking komende archieven in het gewest Holland.

Deze brede aanpak opent de mogelijkheid tot bestudering van gebeurtenissen van verschillende aard. Met Minnen Versaemt werpt een intrigerend licht op de relaties tussen de rederijkers en de wereldlijke en kerkelijke overheden, zowel voor als na het doorbreken van de Reformatie. Voorts belicht de studie de þ in cultureelkritische zin þ boeiende wedstrijden tussen Hollandse rederijkerskamers. Ten slotte is er aandacht voor het rederijkerstoneel als inkomstenbron voor charitatieve instellingen.

Met Minnen Versaemt gaat vergezeld van het Retoricaal Memoriaal, een omvangrijk bronnenboek dat zowel in boekvorm als op Cd-rom los verkrijgbaar is.

* Plaats: Aula/Congresgebouw, Comeniuslaan 2, Nijmegen

* Titel proefschrift: Met minnen versaemt: de Hollandse rederijkers vanaf de middeleeuwen tot het begin van de achttiende eeuw. Bronnen en bronnenstudies

* Promotor: dhr. prof. dr. W.M.H. Hummelen

* Handelseditie: Eburon, Delft, tel. 015-2131484; prijs: f 99,00

* Woonplaats: Leidschendam

------------------------------------------------------

Deel: ' Promotie Hollandse rederijkers in 16e en 17e eeuw (1) '
Lees ook