Rijks Universiteit Groningen


Promotie

Homobevrijdingstheologie en de kerk

Datum en tijd donderdag 1 juli 1999, 14.15 uur
Promovendus S.H. Lanser

Proefschrift Het schip der kerk op roze golven; over homobevrijding en ecclesiologie
Handelsuitgave Naaratio, Gorinchem, ISBN 90 5263 906 X, ¦ 38,50
Promotores prof.dr. L.A. Hoedemaker, prof.dr. L.J. van den Brom
Faculteit godgeleerdheid en godsdienstwetenschap
Plaats Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Lanser (Sliedrecht, 1954) studeerde godgeleerheid in Groningen. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek in eigen tijd. Lanser is als predikant verbonden aan de Reformatorische Kerkgemeenschap in Heerlen.

Geen aparte homokerk maar een kerk die zich sterk maakt voor bevrijding van alle verplichte vormen van seksualiteit en vaststaande geslachtsrollen. Dit bepleit theoloog Sieb Lanser. In zijn proefschrift draait hij de rollen om. Dit keer is het niet de kerk die homoseksualiteit problematiseert, maar de homobevrijdings-beweging die de 'gangbare wijze van kerk-zijn' ter discussie stelt. Lanser onderzocht welke bijdrage de homobevrijdingstheologie of flikkertheologie kan leveren aan de leer over de kerk. Flikkertheologie kwam op in de jaren '80 in het voetspoor van andere bevrijdingstheologieën, zoals de Latijnsamerikaanse, zwarte of de feministische bevrijdingstheologieën. Centraal streven is 'inclusieve' bevrijding; de bevrijding van zowel hetero's als homo's. In feite ontmaskert de flikkertheologie de bestaande kerkleer als heterotheologie en breekt ze de gangbare discussies over homoseksualiteit open. Volgens Lanser is de kerk geroepen te luisteren naar homo's als slachtoffers van een maatschappelijk conflict en hun ervaringen te interpreteren in het licht van het evangelie. Bij dit perspectief past ook een andere gemeente. Een gemeente waarin geslacht en seksuele voorkeur niet - zoals nu vaak het geval is - bepalen wie je bent.

Nadere informatie: Dienst Interne en Externe Betrekkingen, tel. (050)363 54 46

Zoekwoorden:

Deel: ' Promotie Homobevrijdingstheologie en de kerk '
Lees ook