Universiteit van Utrecht


22 april 1999
Sociale Wetenschappen, 16.15 uur
Mw. drs. H.J. de Jong (Utrecht)
‘The land of corn and honey: The keeping of stingless bees (meliponiculture) in the ethnoecological environment of Yucatan (Mexico) and El Salvador)’

In Midden Amerika en Mexico telen mensen sinds eeuwen inheemse angelloze bijen voor hun honing en was. Veel imkers geven de voorkeur aan de angelloze en endemische bijensoort Melipona beecheii boven de geïmporteerde, angeldragende en veel productievere Europese honingbij, de Apis mellifera. De Yucateekse Maya en imkers uit El Salvador schrijven een grote medicinale waarde toe aan de honing van de Melipona beecheii. Bij de Maya vormt de teelt nog een onderdeel van het grotere etno-ecologische systeem dat geregeerd wordt door kosmologische principes. Ondanks het grote belang van de teelt voor de imkers, neemt de meliponicultuur drastisch af. De omgeving waarin de bijen worden gehouden verandert snel terwijl de culturele concepten die de teeltmethoden bepalen niet zo snel mee veranderen. De meliponicultuur was eens een geïntegreerd onderdeel van het landbouwsysteem waarin na twee jaar van successievelijke zaai het akkerland een aantal jaren braak ligt. In dit braakland groeien belangrijke drachtplanten voor Melipona beechii. Hoewel de Maya nog steeds op deze wijze het land bewerken, is het systeem nu verstoord.
Promotor: prof. dr. R.A. M. van Zantwijk
Co-promotores: dr. F.I. Jara Gómez, dr. M.J. Sommeijer

Communicatie Service Centrum, Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht, Telefoon (030) 2533550 of 2532572 Mediavragen per Email: UUmedia@csc.usc.uu.nl

Deel: ' Promotie Houden angelloze bijen in Midden-Amerika '
Lees ook