Universiteit van Utrecht


3 juni 1999

Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen

Huisvesting voor ouderen schiet tekort

Nederland vergrijst in snel tempo. In 2020 kent ruim een kwart van het aantal huishoudens iemand van vijfenzestig jaar en ouder. Tegelijkertijd kan en wil de gemiddelde oudere langer zelfstandig blijven wonen. Het aanbod van ouderenhuisvesting voldoet echter niet aan de vraag. Alice de Boer promoveert op 3 juni aan de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Universiteit Utrecht op een analyse naar de wijze waarop de Nederlandse overheid vraag en aanbod van zorg met elkaar in overeenstemming probeert te brengen.

Eén van de strategieën van de nationale overheid om tot meer zorg op maat te komen, was een verregaande decentralisatie. In navolging van Groot-Brittannië heeft men gemeentes en corporaties verantwoordelijk gemaakt voor het aanbieden van woningen voor specifieke groepen zoals ouderen. De gedachte hierachter was dat zo adequater op de behoefte aan ouderenhuisvesting zou kunnen worden ingespeeld. De studie van de Boer toont echter aan dat dit niet het geval is. Behalve een algeheel tekort aan specifieke ouderenhuisvesting bestaan er binnen Nederland ook nog steeds grote regionale verschillen in de toegang tot ouderenhuisvesting. Vooral in de Randstad loopt het aanbod nog steeds ver achter bij de vraag.

Dit tekort moet volgens de Boer snel worden opgelost, vooral omdat de vraag zo hoog is. Bovendien stimuleert een goter aanbod de doorstroming van relatief gezonde ouderen naar deze complexen, waardoor ook het imago van de ouderenhuisvesting verbetert. Daarnaast verkleint een tijdige doorstroming de kansen op de veel optredende ‘valongelukken’ en levert daarmee ook besparingen op. Tenslotte is tijdig verhuizen ook voor de zorgverlener makkelijker omdat deze in aangepaste woningen beter zijn werk kan doen.

Naast decentralisatie heeft de overheid een duidelijkere scheiding aangebracht tussen geldstromen bedoeld voor ouderenhuisvesting en die voor zorg. Een beter inzicht in die geldstromen zou tot bezuinigingen moeten leiden, vooral omdat de overheid verwachtte dat meer gerichte ouderenhuisvesting tot een afnemende vraag naar additionele zorg zou leiden. De studie van de Boer toont echter aan dat deze vlieger niet opgaat. Vooral door de hechte relatie tussen woning en zorgaanbieders blijkt er van een afname van zorgconsumptie geen sprake te zijn. Daarbij valt op dat juist ouderen met een hecht familie- en vriendennetwerk de meeste professionele hulp naar zich toetrekken. Het lijkt er dus op dat niet de objectieve zorgvraag, maar het kennen van de juiste weg bepalend is het voor het krijgen van zorg.

Donderdag 3 juni om 12.45 uur, Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht

Promotie:’Housing and care for older people: a macro-micro perspective’

Drs. A.H. de Boer, faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, Universiteit Utrecht

Voorlichter Martine Korpel (030) 253 5941

Communicatie Service Centrum, Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht, Telefoon (030) 2533550 of 2532572 Mediavragen per Email: UUmedia@csc.usc.uu.nl

Deel: ' Promotie Huisvesting voor ouderen schiet tekort '
Lees ook