Universiteit van Utrecht


15 december 1999


14.30 uur Geneeskunde

Hyperhomocysteinaemia. An Independent Risk Factor for Cardiovascular Disease.

Drs. R. van der Griend (Houten)

Promotor:: Prof.dr. J.J. Sixma

Co-promotores: Dr. J.D. Banga en Dr. D.H. Biesma

Hyperhomocysteïnemie, oftewel een verhoogde concentratie van het aminozuur homocysteïne in het bloed blijkt een nieuwe risicofactor voor de ontwikkeling van hart- en vaatziekten. René van der Griend beschrijft patiëntgebonden onderzoek bij de vaststelling van hyperhomocysteïnemie, deed vaatonderzoek bij families met een erfelijke vorm van hyperhomocysteïnemie, en onderzocht mogelijke schadelijke werkingsmechanismen van homocysteïnemie bij zowel vaatpatiënten en hun familieleden. De homocysteine-verlagende behandeling met 0.5 mg foliumzuur (vitamine B11) blijkt een effectieve dosering die bereikt kan worden met foliumzuurverrijkte voeding. Indien toekomstig onderzoek bewijst dat deze vitaminebehandeling effectief is in het verminderen van de kans op hart- en vaatziekten heeft dit implicaties voor de gehele bevolking.

Voorlichters Universiteit Utrecht

dr. Joop Kessels, woordvoerder Universiteit/College van Bestuur, tel. 030-2534477, J.Kessels@usp.uu.nl

Persvoorlichters Universiteit Utrecht:

drs. Laurien Timmermans, L.Timmermans@csc.usc.uu.nl

Johan Vlasblom, j.vlasblom@csc.usc.uu.nl

Tel: (030) 253 3550 of 253 2572

(via nummer (030) 253 3550 kunnen journalisten voor urgente vragen ook na kantoortijd de voorlichters van de Universiteit Utrecht bereiken)

Facultaire voorlichters:

Aardwetenschappen: Inge Nix, (030) 253 5106

Letteren: drs. Dominique de Vet, (030) 253 6357

Rechtsgeleerdheid: Sandra van Kampen, (030) 253 7497

Ruimtelijke Wetenschappen: drs. Martine Korpel, (030) 253 5941

Scheikunde: drs. Jos de Kooker, (030) 253 3793

Sociale Wetenschappen: Ineke de Bruijn, (030) 253 1586

Wiskunde en Informatica: drs. Peter van de Beek, (030) 253 1422

Universitair Medisch Centrum UtrechtIn- en Externe Communicatie, (030)
2507483/ 2506375

Communicatie Service Centrum
Heidelberglaan 8

3584 CS Utrecht
Telefoon (030) 2533550 / 2532572
Mediavragen per Email: UUmedia@csc.usc.uu.nl

Deel: ' Promotie Hyperhomocysteïnemie nieuwe risicofactor hartkwaal '
Lees ook