Ingezonden persbericht


Schetsen
11 september 2001 | 16.00 uur
Hr. R. van der Lugt | maritiem ingenieur
Promotor | prof.dr.ir. J.A. Buijs (fac. OCP)

Sketching in design idea generation meetings

Intermediairen
17 september 2001 | 10.30 uur
Hr. M.F.W.H.A. Janssen | ingenieur in de technische bedrijfskunde Promotor | prof.dr. H.G. Sol (fac. TBM)

Designing Electronic Intermediaries: an agent-based approach for designing interorganizational coordination mechanisms
In de afgelopen jaar zijn als gevolg van het Internet nieuwe vormen van elektronisch zaken doen ontstaan. Het is echter onduidelijk op welke wijze in- en verkopende organisaties hun activiteiten onderling kunnen coördineren. Er verschenen elektronische intermediairs die de kopende en verkopende partijen ondersteunen bij het coördineren van activiteiten. De toegevoegde waarde van intermediairs in een handelssituatie is onduidelijk. Sommige mensen voorspelden dat elektronische intermediaris geen toegevoegde waarde zouden leveren en op den duur zouden verdwijnen, terwijl anderen voorspelden dat nieuwe, waarde toevoegende, rollen voor elektronische intermediairs zouden ontstaan. Het proefschirft van Janssen beschrijft de ontwikkeling van een ontwerpomgeving gericht op het ondersteunen van organisaties bij het identificeren van de mogelijkheden van elektronische intermediairs en bij het evalueren van hun toegevoegde waarde. Deze ontwerpomgeving bestaat uit drie elementen. Het eerste element zijn ontwerprichtlijnen die gebruikt kunnen worden voor het analyseren van de huidige handelssituatie en het identificeren van mogelijkheden voor intermediairs. Het tweede element zijn voorschrijvende rollen van elektronische intermediairs die kunnen worden gebruikt om nieuwe mogelijkheden te identificeren en te beschrijven. Het derde element is een simulatieomgeving gebaseerd op autonome agenten welke gebruikt kan worden om verschillende handelssituatie te modelleren en de toegevoegde waarde te evalueren. Deze omgeving is ontwikkeld, omdat bestaande simulatie omgevingen te kort schieten. De ontwerpomgeving is getest in twee casussen gebruikmakend van actie onderzoek. De tests laten zien dat de ontwerpomgeving bruikbaar is om mogelijkheden te identificeren voor en om de toegevoegde waarde te evalueren van elektronische intermediairs. De op autonome agenten gebaseerde simulatieomgeving verbetert de mogelijkheid om handelssituatie te modelleren en te begrijpen. De casussen laten zien dat elektronische intermediairs waarde toevoegen in de onderzochte handelssituaties.

Voor verder lezen:

* Internet and World Wide Web how to program by H.M. Deitel, P.J. Deitel and T.R. Nieto, 2000

* Huydecoper, Sylvia: Aansprakelijkheid, intermediairs en Electronic Data Interchange, 1999

* Internet business models and strategies text and cases by Allan Afuah and Christopher L. Tucci, 2001

* M-commerce crash course the technology and business of next generation Internet services by P.J. Louis, 2001

* Internet commerce and software agents case, technologies and development issues ed. by Syed Mahbubur, 2001

* Websights: the future of business and design on the Internet by Steve Bodow... , 2000

* The business and economy Internet resource handbook ed. by Phil Bradley, 2000

Deel: ' Promotie identificaties electronische intermediairs '
Lees ook