Universiteit Maastricht


_________________________________________________________________

Persbericht 12 januari 1999
_________________________________________________________________

Wetenschappelijke gebeurtenissen aan de UM

Agenda januari 1999

geneeskunde
15 januari, 16.00 uur (nieuwe aula, Minderbroedersberg 4-6) Promotie mw.drs. C.M.G. Nieuwhof
Idiopathic Glomerular Disease
Promotor: prof.dr. P.J.C. van Breda Vriesman.
Co-promotor: dr. K. Leunissen.

Deel: ' Promotie Idiopathic Glomerular Disease '
Lees ook