Landbouwuniversiteit Wageningen


*vr 28-05-99 IEDERE VIS ZWEMT ZOALS IE GESPIERD IS EN VISA-VERSA


tijd 13.30 uur

onderwerp promotie ir. I.L.Y. Spierts, Wageningen
titel Swimming and muscle structure in fish
promotor(en): prof.dr. J.W.M. Osse (algemene dierkunde) (co)promotor(en): dr.ir. J.L. van Leeuwen (RUL)
informatie afd. voorlichting en pr, Gert van Maanen, tel. 0317-485003

De kennis over voortbeweging van dieren is nog voor een belangrijk deel beperkt tot vierpotigen (met name vogels en zoogdieren). Aangezien in water nu eenmaal heel andere spelregels gelden dan op land of in de lucht zegt dit nauwelijks iets over de situatie bij vissen. Zo speelt de zwaartekracht in water een veel minder belangrijke rol en kunnen vissen daardoor veel eenvoudiger driedimensionaal bewegen. Igor Spierts onderzocht de relatie tussen structuur en functie van de spieren bij vissen. Hij keek onder meer naar veranderingen in spieren die optreden als een vissenlarve uitgroeid tot een volwassen vis. Hierbij blijkt een belangrijke rol weggelegd voor de wisselwerking tussen verschillende spiertypes en het zwemgedrag tijdens de ontwikkeling. Deze kennis is niet alleen van wetenschappelijk belang, maar biedt bijvoorbeeld tevens aanknopingspunten om verschillen te verklaren in vleeskwaliteit tussen vrijlevende en gekweekte vissen.

Deel: ' Promotie Iedere vis zwemt zoals ie gespierd is '
Lees ook